Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
MODULITER

MODULIT Monolitiskt integrerade energilagringmoduler

Höga kostnader är det största hindret för ökad användning av elektrokemisk energilagring. MODULIT har syftat på att reducera kostnader för tillverkning och integrering genom att använda monolitisk integration istället för integrering av diskreta komponenter. I MODULIT har dessutom cellulosabaserade energilagringsmaterial utvecklats och modeller för

MODULIT bygger på ett koncept som infördes inom mikroelektroniken i början på 1960-talet, monolitisk integrering. Innan dess byggdes kretsar uteslutande genom att diskreta komponenter monterades på kretskort. Att tillverka ett stort antal komponenter på samma gång i batchprocesser gjorde integrering billigare och enklare och ledde till en utveckling som inte bara revolutionerat elektronikindustrin utan hela samhället. Visionen bakom modulit är att införa monolitisk integrering vid tillverknings av batterimoduler med det övergripande syftet att sänka integreringskostnader.

En annan aktivitet i projektet har varit att utveckla cellulosabaserade energilagringsmaterial. I detta syfte har cellulosaaerogelpartiklar utvecklats och försetts med redox-grupper.

Modellering av elektrokemiska komponenter, energilagringsceller och elektrokemiska transistorer, och energilagringsmoduler uppbyggda av sådana komponenter har varit ett centralt tema i MODULIT. Genom detta har en unik möjlighet att modellera och dimensionera moduler och komponenter utifrån specifika fall för kapacitet, skydd mot felaktig laddning och balansering.

Sammanfattning

Projektnamn

MODULIT

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Huvudsökande och koordinator

Projektstart

Varaktighet

4 år

Total budget

16 MSEK

Partner

KTH, Fibre and Polymer Technology, Mittuniversitetet, Linköping University, RISE Bioeconomy, RISE SICS-East

Finansiärer

Energimyndigheten

Projektets webbplats

Koordinator

Evenemang

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla

Kontaktperson

Mats Sandberg

Forskare

Läs mer om Mats

Kontakta Mats
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.