Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Modellering och simulering

Modellering på reningsverk– kunskapssammanställning och ”barrier buster”

Till följd av den växande befolkningen i urbana miljöer, striktare utsläppskrav och klimatförändringar står Sveriges avloppssystem inför stora förväntade investeringsbehov. Dynamiska datorbaserade modeller skapar förutsättningar för att utvärdera prestanda, ge beslutsunderlag för investeringar, simulera ny driftsättning innan verklig implementering och göra scenarioanalyser med framtida krav på reningsverket.

Under mer är 40 år har forskning och utveckling pågått för att utveckla processmodeller för avloppsreningsverk (ARV). Idag finns väl etablerade delmodeller för såväl de fysikaliska som de biologiska processerna och de vetenskapliga framstegen har i stor utsträckning omsatts i praktik med flera olika kommersiella simuleringsprogram med tillgängliga användarvänliga gränssnitt. Modellering och simuleringsstudier kan användas för att utvärdera prestanda, ge beslutsunderlag för investeringar, simulera driftsättning och göra scenarioanalyser med framtida förutsättningar (belastning och krav) på reningsverket. Medan användningen av processmodeller på många håll i världen idag är ett etablerat verktyg finns endast några fåtal exempel på användande i Sverige.

Användandet av modellering vid design av ny-, om- eller tillbyggnationer ökar träffsäkerheten i dimensionering vilket möjliggör att kostsamma över- eller underinvesteringar kan undvikas. Sammantaget är potentialen mycket stor, men en ökad kunskapsspridning är ett viktigt steg på vägen för att besegra barriärerna för praktisk tillämpning av modellering av ARV i Sverige vilket är syftet med det här projektet.

Projektet har tre huvudsakliga delmoment:

  1. byggande av kunskapsportal,
  2. modelleringsworkshop och
  3. ”Barrier-buster” avslutande seminarium. Inhämtande av information kommer att ske genom en litteraturstudie och intervjuer med användare i Sverige och USA.

Projektets målgrupp är processingenjörer, driftpersonal och beslutsfattare vid svenska reningsverk samt konsulter. Syftet är att informera och inspirera dessa att använda modellering i framtida utvecklingsarbete vid svenska reningsverk.

Kunskapsportal

Kunskapsportalen Modellera ARV samlar information om processmodellering för den intresserade med exempel på projekt där verktyget använts. På sidan finns också tips på litteratur och programvaror. Länk till portalen finns i högerspalten.

Sammanfattning

Projektnamn

Modellering ARV – Barrier Buster

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

1,5 år

Total budget

497 000 kr

Partner

Tekniska Verken i Linköping AB, Gryaab

Finansiärer

Svenskt Vatten Utveckling

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

6.Rent vatten och sanitet
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
Magnus Arnell

Kontaktperson

Magnus Arnell

Forskare

Läs mer om Magnus

Kontakta Magnus
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.