Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Modellering av korrosion i nya typer av betong

Potentialen för mekaniska modeller har undersökts och simuleringar har framgångsrikt gjorts för nya betongsammansättningar med armering i vägmiljö vad gäller korrosion.

Projektets mål var att studera möjligheterna för mekaniska modeller att undersöka geometriska effekter i fler än en dimension. Det vill säga, inte enbart längs tjockleken på täckskiktet i armerad betong.

Modell för korrosionsrisk

Användningen av mekanistiska modeller möjliggör detaljerad analys vad gäller reaktioner, jontransport, vätning, gasupplösning och strömfördelning i rum och tid i armerad betong. Dessa är egenskaper som styr risken för korrosionsangrepp. Användningen av matematiska modeller idag är dock begränsad på grund av avsaknad av vissa parametrar och valideringsexempel.

Framtida arbete kunde till exempel identifieras och handlade om vilka typer av exponeringar som behövs göras för att få nödvändiga modellparametrar för att tillförlitligt kunna simulera fler nya typer av betong i vägmiljö.

Projektmoment

Inom projektet utfördes flera moment så som:

  • En inledande litteraturstudie för att få en överblick av tillgängliga modeller och experimentella data.
  • Uppsättning av en mekanistisk 1D modell och försök till validering av modellen till de nuvarande projektparternas mätningar och exponeringar.
  • En förenklad modellstudie i 2D.

Resultat och fortsättning

Båda modelltyperna kunde visa värdefulla resultat vad gäller korrosionrisker då betongens sammansättning och geometri förändrades. Flera punkter på förbättringsarbete av både experiment och modelleringsarbete kunde till slut sammanställas.

Nästa steg blir att ta sig an de förbättringspunkter som identifierats under förstudien, främst att sätta upp experiment i kontrollerad miljö. Detta arbete kan bli relativt omfattande och kommer kräva att flera samarbetspartners involveras.

Sammanfattning

Projektnamn

Korrosion i nya typer av betong

Status

Avslutat

Region

Region Stockholm, Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

6 månader

Total budget

613 930 SEK

Finansiärer

Vinnova, InfraSweden2030

Koordinator

Tommy Zavalis

Kontaktperson

Tommy Zavalis

Läs mer om Tommy

Kontakta Tommy
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.