Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
illustration av globala noder

Mobilisering för ett nationellt Governance Innovation Center

RISE mobilisering för ett nationellt Governance Innovation Center verkar för att förbättra förutsättningar, arbetsformer och stöd för att på sikt tillsammans med flera olika aktörer kunna etablera en nationell satsning, en svensk centrumbildning för governance innovation.

Genom att skapa förutsättningar för en oberoende centrumbildning, en arena för tvärsektoriell samverkan, kunskapsbildning och problemlösning, ska projektet bidra till utvecklingen av en resilient, hållbar samhällsstruktur och bereda väg för lösningar på komplexa sociala, sociotekniska och miljömässiga samhällsutmaningar.

Utmaning  

För att Sverige ska nå målen för hållbar samhällsutveckling behövs en snabbare omställningstakt. Samhället behöver bygga upp sin institutionella förmåga för att realisera värdet av de satsningar som genomförs och skala upp de innovationer som har potential att erbjuda lösningar på våra samhällsutmaningar. Vi behöver en samlande punkt som kan möjliggöra att vi drar full nytta av innovation, realiserar potentialen i data, möter komplexitet och agerar proaktivt; att vi accelererar omställningstakten för att med god beredskap kunna hantera oväntade skeenden. 

De strukturer dagens problemlösningsstrategier förväntas följa är ofta anpassade efter situationer med linjära problemställningar där grunden bygger på att man kan förutsäga lösningen på ett problem. Vi rör oss dock mot ett samhälle med ökad komplexitet, snabbare förändringstakt, mer osäkerhet och organisering som i allt högre grad utgörs av nätverk mellan olika aktörer. Arvet av lagar, regler och organisationsmodeller från 1900-talets industrisamhälle som idag står som modell för samhällets strukturer behöver utmanas och ersättas. 

Projektets syfte & mål  

För att utveckla och samla RISE förmåga att möta dessa mångfasetterade utmaningar initierade RISE 2020 arbetet med att mobilisera sig och, i samverkan med flera viktiga svenska aktörer, Sverige för en nationell centrumbildning för governance innovation. Målet är att samla metodik för hur samhällets governance, vårt organisatoriska system, kan innoveras – vilket är en grundförutsättning för en snabb och långsiktigt hållbar innovations- och omställningskapacitet. Syftet är att stödja utvecklingen av en styrning som kan möta samhällets utmaningar samt öppna upp för ett nationellt helhetsgrepp kring styrning och systemförändring från mikro- till makronivå. 

Projektet vill på sikt, med hjälp av aktiviteter och kunskapsbyggande inom governance innovation, bidra till att göra Sverige och dess governance till ett internationellt föredöme för hållbar system- och samhällsomställning.  

”Med governance innovation kan vi ligga i framkant av internationell utveckling, genom att tillsammans förändra Sveriges förutsättningar för förändring, så att vi i vår olikhet drar Sverige åt samma riktning. Då tar vi nationens innovationssystem till en högre takt i omställningen mot ett hållbart samhälle.” 

– Daniel Bengtsson, Senior projektledare och futurist på RISE. Läs Daniels krönika om governance innovaton här

 
Effekt 

Projektet  vill bidra till att skapa kraftsamling för governance innovation, som kan realisera värdena av de satsningar som görs av RISE och andra samhällsaktörer, och på så vis accelerera omställningen samt skapa bättre förutsättningar för Sverige att uppnå de globala hållbarhetsmålen. På sikt kan det bidra till att göra Sverige till världens första klimatneutrala välfärdsstat där alla medborgare har möjligheten att leva ett bra liv. 

Governance Innovation Sverige (GOVIS) 

En del i GIC-projektet har initierats tillsammans med samarbetspartners, genom lanseringen av den digitala arenan Governance Innovation Sverige. Arenan har samma syfte som GIC-projektet - att samla kunskap, och skapa nya samarbeten för Governance Innovation. Lanseringseventet för arenan skedde den 1 juni 2021. Den flyttar under våren in som digital plattform på ri.se. Vill du som aktör stå bakom initiativet finns vår deklaration och förslag på hur du kan engagera dig tillgängliga där inom kort. Till dess, välkommen att höra av dig till någon av projektets kontaktpersoner, eller besöka oss på www.governanceinnovation.se

Sammanfattning

Projektnamn

Governance Innovation Center

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

Treårigt utvecklingsprojekt

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

8.Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
10.Minskad ojämlikhet
11.Hållbara städer och samhällen
16.Fredliga och inkluderande samhällen
Lovisa Vildö

Kontaktperson

Lovisa Vildö

Projektledare

Läs mer om Lovisa

Kontakta Lovisa
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Daniel Bengtsson

Kontaktperson

Daniel Bengtsson

Senior Projektledare

Läs mer om Daniel

Kontakta Daniel
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.