Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Gårdsbiogasanläggning
Foto: Henrik Olsson

Mobil hygienisering

Inom livsmedelssektorn produceras stora mängder organiskt avfall. Om materialet hygieniseras kan avfallet omvandlas till en resurs för biogasanläggningar. Idag sker detta vid stora samrötningsanläggningar som ligger i tätbefolkade eller djurtäta regioner. Men i mer glesbefolkade regioner kan hantering av organiskt avfall vara en stor kostnad. Genom att utveckla en mobil lösning för hygienisering kan organiskt avfall omvandlas till en resurs för små lantbruksbasserade biogasanläggningar.

Projektet syftar till att utveckla en komplett utrustning för hygienisering placerad i en 20 fot container. Systemet kommer vara flyttbart och kan ägas av flera små biogasproducenter eller livsmedelsproducenter som vill producera substrat till biogas. Anläggningarna kommer stå permanent vid uppställningsplatser där de behandlar avfall som sedan kan distribueras till biogasanläggningar. Tack vare att de är containerbasserad är de flyttbar och om förutsättningarna ändras kan den flyttas/säljas vidare till annan plats vilket minskar risken för de inblandade parterna.

Denna innovation förväntas bidra till både förbättrade förutsättningar för småskaliga biogasanläggningar samt ett förbättrat affärsklimat för små och medelstora livsmedelsproducenter i mindre tätbefolkade regioner. En stor utmaning för livsmedelsproducenter i regioner utan stora samrötningsanläggningar är att det idag inte finns någon efterfrågan på deras biprodukter och då blir de till ett avfall med höga transport och kvittblivningskostnader.

Lantbruksbaserade biogasanläggningar som är byggda för att röta gödsel har vanligtvis en stor outnyttjad kapacitet att röta energität organiskt avfall. Kan anläggningen röta sådant avfall kan de både öka sin biogasproduktion och samtidigt även producera ett bättre gödsel. Men många organiska avfall måste hygieniseras vilket det idag inte finns kostnadseffektiva lösningar för i liten skala.

Sammanfattning

Projektnamn

Mobil hygienisering

Status

Avslutat

Region

Region Jämtland Härjedalen

RISE roll i projektet

Expertstöd under utvecklingen av inovationen

Projektstart

Varaktighet

2,5 år

Partner

MMG Konsult (Projektägare Mats Gustafsson), TCkraft, Kjellstedt consulting, MINAB

Finansiärer

EIP-Agri (Europeiska jordbruksfonden via svenska Jordbruksverket)

Henrik Olsson

Kontaktperson

Henrik Olsson

Senior projektledare

Läs mer om Henrik

Kontakta Henrik
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.