Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Biogasanläggning

Minskade metanemissioner från lantbruksbaserad biogasproduktion

Biogas produktion från lantbruksbaserade anläggningar har ökats. Det finns dock produktförlust genom metanläckage. Syftet med projektet är att kvantifiera och minska metanläckaget för att minska påverkan på miljön och minska den ekonomiska förlust för anläggningarna.

Nyckelord: Biogas, gårdar, el, minskning av växthusgaser.

I Sverige, har lantbruksbaserad biogas produktion ökat de senaste två decennier. Vanliga slutprodukter är el och värme.  Erfarenheter från tidigare projekt visar att det finns källor till metan läckage som har inte undersökts än. I detta projekt tittar vi närmare på två av dessa, nämligen utsläpp i samband med reparation och underhåll i röt­kammar­en samt från kraftvärmeenheten. Vår bedömning är att de kan orsaka betydande metanutsläpp och därmed ha stor betydelse för biogasanläggningarnas klimatprestanda.

Projektet finansieras av Jordbruksverket och projektledas av Hushållningssällskapet i Halland.

Sammanfattning

Projektnamn

Minskade metanemissioner från gårdar

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Deltagare

Projektstart

Varaktighet

16 månader

Projektmedlemmar

Konstantinos Chandolias

Kontaktperson

Konstantinos Chandolias

Forskare

Läs mer om Konstantinos

Kontakta Konstantinos
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.