Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Mätning av induktiv laddning för elfordon

Induktiv laddning är en sladdlös teknik för laddning som kommer för alla elfordon. Det ger stora fördelar mot dagens laddteknik. Man kommer till exempel att kunna ladda under färd, ha mindre batterier, vara mindre beroende av kringutrustning och få en högeffektiv kraftöverföring.

MICEV-projektet (Metrology for Inductive Charging of Electric Vehicles) ska främja utvecklingen av IPT (induktiv kraftöverföring) för laddning av elfordon dels genom att utveckla tekniker för att mäta IPT-effektivitet och dels genom att visa att IPT uppfyller de säkerhetsnormer som finns för människors exponering av magnetfält.

Man kommer att bygga upp ett antal anläggningar där tillverkare av sensorer och effektmätningsteknik kan kalibrera sina instrument under realistiska förhållanden i frekvensområdet 20 kHz till 150 kHz.

Mätanläggningar och underlag för standardisering skapas

Omfattande och validerade datorsimuleringar och mätningar av mänsklig exponering för magnetfält från IPT-system i elfordon tas fram liksom testprotokoll för fältstudier och statiska och dynamiska strålningsberäkningar. Detta kommer att utgöra basen för framtida standarder för ITP-stationer.

Nya mätmöjligheter kommer att skapas på nationella mätinstitut med direkt relevans för ackrediterade laboratorier samt tillverkare av magnetfälts-, elströms-, spännings- och effektmätare.

Elfordonstillverkare och deras underleverantörer, tillverkare av gaffeltruckar och automatiska fordon i industrimiljö kommer också att dra nytta av utvecklingen.

Resultaten kommer att användas som stöd för standardisering genom deltagande i sju arbetsgrupper inom DKE, EURAMET, IEA, IEC och ISO.

Sammanfattning

Projektnamn

MICEV

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektdeltagare

Projektstart

Varaktighet

3.5 år

Partner

INRIM, NPL, PTB, RISE, Aalto, CIRCE, CNRS, POLITO, TU Delft, TUV-SUD, UNICAS, UNISA, SPEAG

Finansiärer

EURAMET

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
13.Bekämpa klimatförändringarna

Kontaktperson

Peter Ankarson

Forskare

Läs mer om Peter

Kontakta Peter
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.