Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

MAt i Cirkulära RObusta system

En tredjedel av all växtnäring från jordbruket körs in till staden genom den mat som vi konsumerar. Näringen hamnar i matavfall och toalett. Genom att bygga källsorterande system som tar tillvara de flöden som näring kan vi enklare och säkrare säkerställa att näringen kan återföras till jordbruket.

Syfte och mål

Utveckling av hållbara, robusta system för tillvaratagande och förädling av stadens organiska restprodukter ska ge goda förutsättningar för matens kretslopp.

Utmaning

Trots att forskning, utveckling och teknik kring källsorterande avlopps- och matavfallssystem har pågått under ett flertal år återstår frågor som behöver beforskas för att en bred acceptans kring systemen ska kunna uppnås.

Lösning

Kunskap om hela kedjan för kretslopp av växtnäring i avlopp från lägenheter till landbruk kommer att finnas etablerad i de medverkande kommunerna så att man har kunskap och kapacitet för att nyttiggöra näringsämnen för en kommande större utbyggnad av källsorterande system. Projektet ska sprida kunskap samt  bidra till teknikutveckling.

Effekt

Projektet förväntas få stor uppmärksamhet och lösningarna kommer vara så lyckande hos de medverkande kommunerna att de kommer att spridas till andra kommuner i Sverige där ett flertal större förtätningsprojekt kommer att genomföras de närmaste decennierna. Likaså finns ett stort antal före detta sommarstugeområden som håller på att få permanent befolkning (av typen

Munga Västerås). Här kommer att införas nya VA-verksamhetsområden som med fördel kan byggas ut med källsorterande lösningar. Internationellt finns stora stadsbyggnadsprojekt i bland annat Europa, Asien och Sydamerika. Möjligheter finns för svenska aktörer att exportera en systemlösning med källsorterande system och då står vi inför ännu större utbyggnader än vad vi ser framför oss i Sverige.

Sammanfattning

Projektnamn

MACRO

Status

Avslutat

Ämnesområde

Cirkulär omställning

RISE roll i projektet

Koordinator och arbetspaketsledare

Projektstart

Varaktighet

December 2018

Total budget

16 410 987 kr

Partner

Finansiärer

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Elisabeth Kvarnström

Kontaktperson

Elisabeth Kvarnström

Forskare

+46 10 516 63 40
elisabeth.kvarnstrom@ri.se

Läs mer om Elisabeth