Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

MAt i Cirkulära RObusta Kretslopp - projektledning

Projektet MACRO kommer bidra till att fylla kunskapsluckor avseende både teknik och organisation kring sorterande avloppssystem i städer och i nya verksamhetsområden. Inom detta projekt bidrar RISE till MACROs projektledning.

Växande städer och bostadsbrist bidrar till att nyproduktionen av bostäder kommer vara stor närmaste åren. Befintlig infrastruktur som t.ex. avlopp, räcker inte till när staden växer snabbt och blir tätare. För att kunna hantera den ökande befolkningen måste systemen bli smartare och mer hållbara. Avloppsvattnet innehåller resurser som biogas, växtnäring och värme som idag till stor del går till spillo då avloppssystemen inte är utformade för effektiv återvinning av resurser, utan för att rena vattnet. MACRO är ett projekt som utvecklar kunskap om hur man kan öka återvinning av resurser ur avloppsvatten genom källsortering.

Det finns ett stort behov, både nationellt och globalt, av innovativa system för att skapa resurseffektiva samhällen med minimal miljöpåverkan. Genom att källsortera avloppsfraktioner skapas möjligheter till effektivare resursanvändning tack vare ökad energigenerering och återföring av näring. Källsortering av avloppsfraktioner bidrar också till bättre recipient och smittskydd samt minskad vattenanvändning, vilket är viktiga frågor för framtidens hållbara städer. Internationellt pågår flera initiativ som med olika förutsättningar syftar till att utveckla sorterande avloppssystem, men erfarenheter från projekt i större skala är få. 

Projektet MACRO kommer bidra till att fylla kunskapsluckor avseende både teknik och organisation. Genom MACRO skapas fler möjligheter för svenska aktörer att utveckla spetskunskap inom området vilket ökar möjligheterna för Sverige att positivt bidra till utvecklingen av framtidens hållbara städer.

RISE deltar dels som part i projektet MACRO (se egen text i annat projekt) och dels i som projektledarstöd till Stockholm Stad.

Sammanfattning

Projektnamn

MACRO - projektledning

Status

Pågående

RISE roll i projektet

RISE deltar i detta projekt i MACROs projektledning

Projektstart

Varaktighet

2,5 år

Total budget

1,6 miljoner kr

Finansiärer

Utmaningsdriven innovation (UDI) ger vi förutsättningar för aktörer som vill utforska, utveckla och genomföra nytänkande lösningar som bidrar till hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Projektets webbplats

Koordinator

Evenemang

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

6.Rent vatten och sanitet
7.Hållbar energi för alla
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion