Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Mat för Hälsa

Mat för hälsa

Mat för hälsa är ett RISE-finansierat projekt som syftar till att utveckla en tjänst för att kunna mäta den faktiska hälsoeffekten av livsmedel, läkemedel och hälsokost.

Utmaning

Bara för att ett livsmedel innehåller ett bevisat hälsofrämjande ämne, betyder det inte att ämnet har någon konkret hälsofrämjande effekt när livsmedlet brutits ner och tagits upp av kroppen. Utmaningen vid tillverkning av hälsosamma livsmedel ligger därför inte i att tillsätta rätt näringsämnen, utan i att förstå vad de har för konkret effekt och varför. Samtidigt baserar många konsumentgrupper idag sina inköp på produkternas näringsinnehåll och hälsoeffekter, en del av en växande hälsotrend. Och det finns därför ett stort intresse från industrin att hitta ett sätt för att kunna mäta dessa, och därmed kunna kommunicera produktens goda egenskaper. 

Lösning

Inom ramen för projektet utvecklar RISE ett utbud av laboratoriebaserade tjänster för att mäta faktorer som indikerar hälsoeffekten hos livsmedel, hälsokost och medicintekniska produkter. Dessa tjänster inkluderar bland annat metoder för att mäta nedbrytning, frisättning och upptag av både makro- och mikroämnen i förenklade modeller av den mänskliga kroppen samt kunskap om hur dessa ämnen påverkar konsumentens hälsa. Och tjänster kopplade till regulatoriska frågeställningar gällande kommunikation eller marknadsföring av påstådda hälsoeffekter. Inom projektet utvecklar vi även en tjänst för att undersöka hur en produkts formulering eller strukturering påverkar munkänsla och sväljbarhet.


Sammanfattning

Projektnamn

Mat för hälsa

Status

Pågående

Region

Region Skåne, Region Stockholm, Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Projektledare och projektdeltagare

Projektstart

Varaktighet

2 år

Total budget

2 600 000

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
12.Hållbar konsumtion och produktion
Karin Bjerre

Kontaktperson

Karin Bjerre

Forskare

+46 10 516 66 24
karin.bjerre@ri.se

Läs mer om Karin