Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
måltid
Foto: Maria Helmersson

Måltid Sverige

Måltid Sverige är ett nav för den offentliga måltiden och bygger som partnerskap mellan regioner. Västra Götaland, Halland och Sörmland är idag med i samarbetet. RISE är värdorganisation.

Syfte och mål

Måltid Sverige är ett nav för den offentliga måltiden och bygger på en regional samverkan mellan regioner. Under 2016 startade Västra Götalandsregionen, Region Halland och Region Sörmland ett partnerskap för Måltid Sverige. Måltid Sverige verkar i frågor rörande kompetensförsörjning, samverkan och forskning och innovation för måltider inom skola, vård och omsorg.

Utmaning

Offentlig måltidsbransch växer i takt med att vi blir fler invånare i Sverige. Det råder idag brist på kockar och personal inom både offentlig och privat måltidsbransch, samtidigt ökar kraven på att måltiderna som serveras ska vara miljömässigt hållbara, givetvis goda och näringsriktiga samt ätas i trivsam miljö och vara en integrerad del av verksamheten. Krav och förväntningar på individuella behov har också ökat.

Lösning

För att lyckas behövs stärkt kompetens genom måltidskedjan. Frågor behöver diskuteras gemensamt, vi behöver lära av varandra och kontaktytor mellan forskning och verksamhet öka. Genom Måltid Sverige utgår vi från måltidsverksamheternas behov, arrangerar utbildningar som stärker personal, är en samverkansaktör med andra för att ta fram utbildningar som matchar branschens behov. För regionala behov ordnar Måltid Sverige uppdragsutbildningar och programlagda utbildningar. Det handlar också om att initiera nya projekt och sprida modeller för hur man kan jobba med kompetensförsörjning. Måltid Sverige arbetar för att fler forsknings- och innovationsprojekt startas som driver utvecklingen framåt. Måltid Sverige välkomnar fler regioner går med som partners!

Projekt genom Måltid Sverige

Genom Måltid Sverige har olika projekt och initiativ startats.

  • Kunskapskliv för klimatsmartare måltider. Nio kommuner i Västra Götaland samt regionens sjukhusmåltider är med i projektet. Projektet finansieras genom Klimatklivet (Naturvårdsverket) och Västra Götalandsregionen.
  • Med smak för kunskap handlar om stärkt kompetensförsörjning i offentliga kök. Deltagare är tre kommuner i Halland, Region Halland samt två kommuner i Västra Götaland. Genom projektet kommer måltidsbiträden valideras till kockar och deltagande organisationer arbetar med att utveckla det strategiska arbetet kring kompetensförsörjning. Projektet finansieras av ESF-rådet i Västsverige.
  • Future Kitchen handlar om att nyanlända kommer på praktik i offentliga kök, har en utbildad handledare och får vägledning om utbildning. Arbetet sker i samarbete med Validering Väst, Arbetsförmedlingen, Skolmatsakademin och kommuner i Västra Götaland.

Effekt

Genom Måltid Sverige synliggörs offentliga måltider som vägvisare för ett hållbart och inkluderande samhälle. Utbildningar stärker personal och organisationerna och genom att initiera nya projekt utifrån behov stöttas offentliga måltidsverksamheter att utvecklas och möta framtidens utmaningar. 


Rapporten är en förstudie som är gjord av Måltid Sverige under hösten 2018 med vetenskapligt stöd från Göteborgs universitet. Rapportförfattare är Michaela Holmberg

Sammanfattning

Projektnamn

Måltid Sverige

Status

Pågående

Region

Region Halland, Region Sörmland, Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

RISE är värd för Måltid Sverige och leder arbetet

Projektstart

Varaktighet

Pågående period 2019-2020

Partner

Västra Götalandsregionen, Region Sörmland, Region Halland

Finansiärer

Västra Götalandsregionen, Region Sörmland, Region Halland

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Evenemang

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
4.God utbildning för alla
5.Jämställdhet
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
Maria Helmersson

Kontaktperson

Maria Helmersson

Senior projektledare

+46 10 516 67 19
maria.helmersson@ri.se

Läs mer om Maria