Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Lönsamhet hos linjära konsumentprodukter i cirkulära affärsmodeller

Lönsamhet kan vara större hos linjära konsumentprodukter när dessa sätts i cirkulära affärsmodeller. Den här studien presenterar ett verktyg för detta och gör ett test på tre företag.

För att den cirkulära ekonomin ska ta ordentlig fart krävs att företag ser en kommersiell affärspotential. Den här studien vill undersöka om cirkulära affärsmodeller kan vara mer lönsamma än dagens linjära och ta fram ett verktyg för en sådan analys

I studien ingår tre företag från olika branscher deltagit med tre olika cirkulära affärsmodeller: kläder som prenumeration, cyklar som privatleasing och elbåtar i en delningstjänst. Verktygen som har utvecklats för hyra/prenumeration respektive delningstjänst kan på ett par timmar ge en första indikation på lönsamheten för en produkt i en cirkulär affärsmodell relativt den befintligt linjära samt vad som påverkar och hur mycket.

En applicering av verktyget visar att för kläder och elbåtar finns goda möjligheter att tjäna mer pengar i en cirkulär affärsmodell än i den befintliga linjära. För cyklar är det en större utmaning även om det kan vara möjligt.

Studien har under arbetet identifierat ett antal möjligheter och utmaningar som man bör ägnas en del uppmärksamhet för att få till en lönsam cirkulär affärsmodell som också är hållbar, t ex finansieringslösningar, att icke automatiserad hantering äter mycket marginal och hur den kan undvikas, vikten av dedikerad ledning och öronmärkta personresurser, att vara vaksam på den verkliga miljönyttan, IT-system som ofta behöver skräddarsys, vinsten av att skapa nya kund-ekosystem m m.

Sammanfattning

Projektnamn

Lönsamma cirkulära affärsmodeller

Status

Avslutat

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

13 månader

Koordinator

Projektmedlemmar

Kontaktperson

Peter Algurén

Coach inom Cirkulär omställnig

Läs mer om Peter

Kontakta Peter

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.