Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Lindholmen
Foto: LSP

LIMA – Lindholmen Integrated Mobility Arena

Mobility-as-a-Service eller Kombinerad mobilitet som tjänst kommer att testas med flera hundra användare på Lindholmen området i Göteborg. Medan MaaS-tjänster redan finns för privatpersoner och hushåll, kan testpersoner använda LIMA-tjänsten för både tjänste- och för privatresor. Resmönster blir miljövänligare - och reseräkningar blir smidigare.

Lindholmsområdet i Göteborg har på knappt tjugo år gått från att vara ett övergivet industriområde till regionens mest populära arbetsplats, speciellt inom fordonssektorn. Varje morgon kommer ca 14,000 högutbildade medarbetare (samt 9,000 studenter) till Lindholmen, för att arbeta på de stora och små högteknologiföretag som ersatt varvsindustrin. Men den explosiva nyetableringen och förtätningen av området har också gjort det svårare att resa hit för dem som är beroende av bil, och plötsligt är det inte lika lätt för arbetsgivarna att rekrytera. 

Samtidigt så jobbar merparten av företagen på Lindholmen med ny teknik för mobilitet. Denna potential vill LIMA-projektet utnyttja, för att i samverkan utveckla teknik och affärsmodeller som kan förbättra tillgången till mobilitet för anställda på Lindholmen och skapa en bättre trafikmiljö. Den kompetensuppbyggnad som detta innebär kan samtidigt leda till nya exportprodukter och tjänster för mobilitet.

LIMA kommer att involvera 1,000 anställda och 100 personbilar i en storskalig pilot som innehåller kombinerad mobilitet och inkluderar nya koncept för bildelning och en övergripande systemoptimering med hjälp av AI. Dessutom ingår konceptutveckling av en Mobility Hub, som en fysisk samlingsplats för lokala transporter, och utvärdering av såväl beteendeförändringar bland projektets resenärer som affärsmodeller och samhällseffekter.

Sammanfattning

Projektnamn

LIMA

Status

Avslutat

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Forskning, delprojektledning

Projektstart

Varaktighet

28 månader

Total budget

50 mSEK

Partner

LSP, MoveAbout, Ericsson, Ubigo

Finansiärer

Vinnova

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

11.Hållbara städer och samhällen
Anne Faxér

Kontaktperson

Anne Faxér

Projektledare

Läs mer om Anne

Kontakta Anne
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.