Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

LIGHTer doktorandnätverk

LIGHTer PhD network skall stärka utbildningen av doktorer inom discipliner relevanta för lättvikt för att ytterligare möjliggöra stora framtida tekniksprång bl.a. genom ökat samarbete, bredare perspektiv på lättviktsteknologier och insikt i flera discipliner.

Redan vid starten av sina studier introduceras doktoranderna i LIGHTers nätverk av forskare från universitet och industri. De kommer också att ges möjlighet till multi-disciplinär forskningssamverkan. Nätverksaktiviteterna omfattas av en gemensam kurs, nationella och internationella gemensamma workshops, seminarier och en årlig doktorandkonferens som samordnas med andra LIGHTer-aktiviteter. Målen för verksamheten inom LIGHTer PhD network är att:

  • Utveckla och upprätthålla ett hållbart unikt svenskt nätverk av industri- och universitetsforskare med starka internationella kontakter.
  • Utbilda doktorer för svensk industri med en bred förståelse för utmaningar och lösningar inom lättviktsteknologi.
  • Utbilda forskare för en hållbar tillväxt inom forskning och utbildning vid svenska lärosäten och institut.
  • Skapa och etablera samverkan med internationella forskarmiljöer av hög relevans för forskning och utveckling inom lättvikt i Sverige.
  • Utveckla och sprida ny revolutionerande teknik och kompetens till svenska företag genom ett ökat multidisciplinärt samarbete mellan doktorander och andra forskare, också mellan olika lärosäten och/eller tillsammans med institut och industri.

Projektet avser vidareutveckla och bedriva verksamheten vidare för pågående aktivitetscykel med gemensam lättviktskurs, workshops, seminarier, och doktorandkonferens för doktoranderna i nätverket samt ytterligare två (2) nya doktorandomgångar under åren 2021 och 2022. Internationell samverkan inom lättvikt blir ett fokusområde och årligen erbjuds kärnkurser inom nätverket relevanta för lättviktsteknologier vid svenska högskolor och universitet på ett format anpassat för doktorander på annan ort.

Sammanfattning

Projektnamn

LIGHTer doktorandnätverk

Status

Pågående

Region

Region Blekinge, Region Jönköpings län, Region Norrbotten, Region Skåne, Region Stockholm, Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län, Region Östergötland, Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Projektkoordinator

Projektstart

Varaktighet

2,5 år

Total budget

> 1000000 kr

Partner

Luleå tekniska universitet, Kungliga Tekniska Högskolan, Chalmers Tekniska Högskola, RISE

Finansiärer

Vinnova

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

4.God utbildning för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
Eva-Lis Odenberger

Kontaktperson

Eva-Lis Odenberger

Forskare

Läs mer om Eva-Lis

Kontakta Eva-Lis
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.