Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Lätta innovativa material för effektivare solcellsmoduler

Egenskaperna hos täck- och inkapslingsmaterialet på solcellsmoduler har stor betydelse för optimalt ljusinfångande och lång livslängd. Idag står glas för upp emot 90 procent av vikten samt upp till 40 procent av kostnaden. Projektet tog fram ett glasrecept som förbättrar prestanda och livslängd samt sänker produktionskostnaderna.

Solceller, energi, glas
Foto: Shutterstock
Solceller, energi, glas

Syftet var att utveckla ett tunt glas som optimerade den allmänna funktionen av täckglas till solcellsmoduler. Att optimera insläpp av solstrålning till den aktiva komponenten (som en solcell eller för termisk lagring till exempel) samt att glaset fungerar som ett effektivt skydd från påverkan från miljön.

En utmaning var att optimera glasegenskaperna samtidigt som man fick till en effektiv smältprocess och inte drog iväg med råvarukostnaderna. En annan utmaning var att utveckla en effektiv härdningsmetod för en millimeter tunt glas.

Glasegenskaperna optimerades initialt var för sig för att sedan optimeras till ett LIMES glasrecept. En härdningsmetod i mindre skala utvecklades där man kunde visa att den fungerade genom spänningsmätningar och ytmekaniska mätningar.

Glasrecept, aktiva optiska komponenter och en innovativ härdningsmetod som förbättrar prestanda, livslängd och kostnader togs fram i projektet.

Det här ger goda förutsättningar för att skala upp resultaten och testa dem i pilotskala. Dessa kunskaper kan användas till att utveckla olika sorters mer hållbara glasprodukter både ur en samhällsekonomisk och mekanisk synvinkel.


Sammanfattning

Projektnamn

LIMES

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

1.9 miljoner euro

Partner

Johnson Matthey, Solar Capture Technologies, CSIC - Institute of Micro- and Nanotechnology, Sheffield Hallam University

Finansiärer

Energimyndigheten, Innovate UK (former Technology Strategy Board), Spanish Ministry of Economy and Business, Solar-ERA.NET

Koordinator

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
13.Bekämpa klimatförändringarna
17.Genomförande och globalt partnerskap
Stefan Karlsson

Kontaktperson

Stefan Karlsson

Scientist PhD

+46 10 516 63 57
stefan.karlsson@ri.se

Läs mer om Stefan