Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Långtidsmätning av större geoenergisystem

Långtidsmätningar utförs på flertalet större geoenergisystem i Sverige och utomlands, för att samla data och erfarenhet samt kunna jämföra anläggningars prestanda. Samtidigt utvecklas en genomarbetad mätmetod som kan användas vid mätning och utvärdering i framtiden.

Mål med Annex 52

Annex 52 syftar till att undersöka och skapa ett bibliotek med prestandamätningar, över längre tid och av hög kvalitet, av geoenergisystem för kommersiella och institutionella byggnader samt flerfamiljshus. Alla typer av värmekällor (berg, jord, grundvatten, ytvatten) ingår i arbetet. Tidigare mätningar kommer att undersökas, men tyngdpunkten i arbete kommer vara nyare och pågående mätningar. Annex 52 syftar också till att förfina och utvidga den tidigare framtagna mätmetoden för att bättre passa geoenergisystem för kommersiella och institutionella byggnader samt flerfamiljshus med den systemkomplexiteten som det innebär. Syftet är också att tillhandahålla en uppsättning jämförbara geoenergisystem runt i världen.

Analysmetoder som hjälper till att diagnostisera dålig prestanda och möjligheter till förbättringar av systemprestanda kommer att undersökas. Flera fallstudier med prestationsmätningar av geoenergisystemets runt om i världen kommer att ingå och dessa fallstudier kommer att fungera som referenser för framtida jämförelser.

Uppgifter/Tasks inom Annex 52

Task 1. Långtidsmätningar - nya och redan utförda

  • En annoterad bibliografi som täcker redan utförda prestandamätningar av geoenergisystem. Som en del av detta arbete kommer en sammanfattning av jämförbara projekt göras.
  • En rapport om fallstudier av prestandamätning av geoenergisystem kommer skrivas. Eftersom de ingående projekten kommer vara olika färdiga när annexet startas, förväntas de mer kompletta projekten ge användbara lärdomar och föreslagna förbättringar för de mer nystartade projekten.

Uppgift 2. Guide för instrumentering och mätning av GSHP-system

  • Konsensus om nödvändig instrumentering och övervakning (parametrar, frekvens, instrumentkvalitet etc.).
  • En rapport om instrumentation och mätning av prestanda hos geoenergisystem kommer att publiceras.

Uppgift 3. Guide för analys och rapportering av prestanda för geoenergisystem.

  • Konsensus om nyckelparametrar och analysmetoder för övervakning av prestanda hos geoenergisystem.
  • En rapport om analys- och utvärderingsrapportering av geoenergisystems prestanda över längre tid kommer att publiceras.

Sammanfattning

Projektnamn

Annex 52

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2021-12-30

Partner

www.ikea.com/se, www.castellum.se, www.efvab.se, www.goteborgenergi.se, www.energymachines.com, www.climacheck.com

Finansiärer

www.energimyndigheten.se

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
11.Hållbara städer och samhällen
13.Bekämpa klimatförändringarna

Kontaktperson

Tommy Walfridson

Projektledare

Läs mer om Tommy

Kontakta Tommy
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.