Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Koppling av mjuk- och hårdvaruinnovationer till företagsprocesser

Projektet SHOP syftar till att öka innovationsförmågan inom fordonsindustrin genom att etablera en ny funktion i form av en gateway för att därigenom stärka möjligheterna för öppen IT-innovation mellan aktörer inom fordonsindustrin, externa innovationer och venture capital.

Syfte och mål

Projektet SHOP syftar till att öka innovationsförmågan inom fordonsindustrin genom att etablera en ny funktion i form av en gateway för att därigenom stärka möjligheterna för öppen IT-innovation mellan aktörer inom fordonsindustrin, externa innovationer och venture capital.

Utmaning och lösning

Visionen med SHOP är att accelerera antalet industrialiserade externa mjukvaruinnovationer inom svensk fordonsindustri. SHOP kommer att komplettera Volvo Cars, Volvo Groups, och Autolivs befintliga innovations- och utvecklingsprocesser för att förenkla samverkan med externa mjukvaruutvecklare.  Genom SHOP skapas en tydlig väg och villkor in för externa innovatörer att testa, förädla, finansiera och provtrycka förslag på IT-innovationer, och tydliga vägar ut för antingen detaljerad utveckling och industrialisering eller fortsatt idéutveckling genom andra vägar.

SHOP startar där etablerade processer för idégenerering slutar, såsom VICTA Innovation Bazaar, innovationstävlingar, och slutar inför beslut om detaljerad utveckling och industrialisering. Tanken är att genomarbetade mjukvaruinnovationer på prototypnivå ska matchas mot den performance engine som är mest lämplig för att industrialisera idén. Detta kan således ensidigt bli mot någon av Volvo Groups, Autoliv eller Volvo Cars produktutvecklingsprocesser, eller genom en samverkan mellan flera parters produktutvecklingsprocesser om innovationen skär över organisationer. Det kan också vara så att provtrycket av mjukvaruinnovationen medför att ingen av aktörerna är intresserade att industrialisera innovationen. Om detta blir resultatet finns det en väg ut ur så att den externa innovatören kan fortsätta utvecklingen och realisera idén i ett annat sammanhang. Med andra ord är en väg ut ur SHOP att den externa innovatören driver vidare sin idé mot andra möjligheter utan stöd från VICTA.

Effekt

Ambitionen är att resultaten från SHOP implementeras i en permanent verksamhet, t.ex. vid MobilityXlab.


Sammanfattning

Projektnamn

SHOP

Status

Pågående

Område

Mobilitet

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

2 år

Total budget

3 280 000 kr

Partner

Veoneer, Volvo Cars, Volvo Group, Combitech, Ericsson

Finansiärer

VINNOVA

FN:s globala hållbarhetsmål

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Projektmedlemmar

Johan Wedlin

Kontaktperson

Johan Wedlin

Tf Gruppchef

+46 10 228 40 19
johan.wedlin@ri.se

Läs mer om Johan