Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

KOMPIS - Kombinerad mobilitet som tjänst i Sverige

KOMPIS är initierat av Regeringens samverkansgrupp (SVP) för Nästa generations resor och transporter, och är ett projekt under Drive Sweden, finansierat av Vinnova. KOMPIS syftar till att främja framväxten av kombinerad mobilitet i Sverige (MaaS). Projektet samordnar den färdplan för KM/MaaS som tagits fram på uppdrag av SVP.

Syftet med KOMPIS är att stödja framväxten av kombinerad mobilitet i Sverige, också ibland kallat Mobilitet som tjänst – MaaS, genom att skapa gynnsamma förutsättningar och minska barriärer för utveckling och implementation av KM-tjänster som bidrar till uppfyllelse av de svenska transportpolitiska målen. Projektet ska koordinera, stimulera och övervaka förverkligandet av färdplanen för Kombinerad Mobilitet som tjänst, under en första period (2017-2020) utan att göra anspråk på att äga, eller driva några ingående aktiviteter.

 

Detta har gjorts i KOMPIS

  • Samordnar, utvecklar och förvaltar Färdplanen för Kombinerad mobilitet som tjänst
  • Identifierar och bedriver piloter inom policy- och regelområdet
  • Stöd till piloter och uppskalning av mobilitetstjänster
  • Stöd till kollektivtrafiken för digitalisering av biljettutbudet
  • Samverkan för MaaS-ekosystemets alla aktörer
  • Verktyg för utvärdering av effekter och konsekvenser för hållbarhet
  • Support, information och kunskapsspridning om MaaS och Kombinerad mobilitet

Regelverk och policy i relation till MaaS - en kartläggning

Projektet slutrapport (pdf, 3.72 MB)

Sammanfattning

Projektnamn

KOMPIS

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

T.om 2020

Total budget

27 milj

Partner

KTH (biträdande projektledare, Fokusområde Piloter och projekt), Chalmers (Fokusområde, Effekter och utvärderingar)

Finansiärer

Vinnova finansierar projektet genom Drive Sweden, Kompis är ett projekt under Drive Sweden

Projektets webbplats

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

11.Hållbara städer och samhällen
Per-Erik Holmberg

Kontaktperson

Per-Erik Holmberg

Forskning o Affärsutvecklare

Läs mer om Per-Erik

Kontakta Per-Erik
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.