Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Granskott
Foto: Fotograf Johan Olsson

Koldioxidsnål ekonomi genom utveckling av LignoCity

Projektet fokuserar på utveckling av och kring en existerande svensk testbädd inom miljöteknikområdet – LignoCity. Testbädden är en världsunik plattform som överbryggar från forskning till kommersialisering av hållbara processer och produkter, med specifikt fokus på lignin från skog och mark som råvara.

LignoCity-Det är det här det handlar om!

Den viktigaste ligninkällan för närvarande i både Sverige och globalt är massabruken som får stora mängder lignin från trädråvaran som biprodukt. Testbädden LignoCity bygger från början på unik ny svensk teknik som separerar lignin från massabruk men öppnar även upp för utveckling av alternativ teknik. LignoCity ger därmed unika möjligheter att utveckla produkter och olika lösningar som bygger på lignin som råvara. Framgång kan skapa tillväxt genom nationella och internationella samarbeten, vilket förväntas leda till  a) att nya SMF attraheras till regionen,  b) att det investeras i regionen, i regionens SMF och  c) att kunskapen om möjligheterna i regionen gör att SMF:andet i regionen bidrar starkt i utvecklingen av framtidens bioekonomi baserad på lignin.  
 
Genom att erbjuda en snabb väg från idé till kommersialisering (förenklar och effektiviserar möjligheterna att prova hypoteser) förbättrar LignoCity möjligheterna att ställa om till en resurs- och kostnadseffektiv produktion av olika biomaterial, biokemikalier och biodrivmedel. Genom testbädden möjliggör vi (initierar, underlättar, stödjer och påskyndar vi) utvecklingen av ligninets olika värdekedjor, vilket idag är outvecklade möjligheter med stor potential. 

Häng med på en digital rundvandring och följ vår process för ligninutvinning.

Sammanfattning

Projektnamn

LignoCity 2.0

Status

Avslutat

Region

Region Värmland

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2018-07-01-2021-12-31, 3,5 år

Total budget

20 000 000 SEK

Partner

RISE, Paper Province, Karlstads Universitet, Kristinehamns Kommun, Region Värmland

Finansiärer

Tillväxtverket

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Evenemang

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
Robert Gustavsson

Kontaktperson

Robert Gustavsson

Storprojektledare

Läs mer om Robert

Kontakta Robert
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Maria Ölmhult

Kontaktperson

Maria Ölmhult

Project Manager, M. Sc.

Läs mer om Maria

Kontakta Maria
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.