Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Klassning av prefabricerade reningsanläggningar för dagvatten

Tillsammans med en rad aktörer utvecklar RISE en metod för klassning av kompakta prefabricerade reningsanläggningar för dagvatten. Klassningen kommer tillsammans med det av RISE redan framtagna förslaget till branschstandard för funktionstest att ligga till grund för en ny Nationell standard (SNS). Projektet är finansierat av Naturvårdsverket.

Projektet ska utveckla en metod för bedömning av prestandan av prefabricerade och kompakta dagvattenanläggningar för att möjliggöra en klassning baserad på olika reningsnivåer. Partikelbundna föroreningar samt lösta fraktioner av koppar, zink och fosfor ingår i klassningen. Metoden för bedömning av prestanda och klassning kommer att implementeras i det redan framtagna förslaget till branschstandarden för utvärdering och standardiserade tester för prefabricerade dagvattenanläggningar. Detta kommer det ge ytterligare beslutsunderlag vid upphandling av prefabricerade dagvattenanläggningar och i framtiden kan underlaget komma att förvaltas av Svenska Institutet för Standarder (SIS) som en Svensk Nationell Standard (SNS). Samtidig ges teknikleverantörer möjlighet att optimera och jämföra sina anläggningar utifrån den fastslagna klassningen. Exempel på anläggningar som berörs av standarden är underjordiska sedimentationskammare eller brunnsfilter. 

Sammanfattning

Projektnamn

Klassning reningsanläggningar

Status

Avslutat

Region

Region Stockholm

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

Ca 5 månader

Partner

Naturvårdsverket , Svenskt Vatten, Trafikverket, VA Guiden, Rent Dagvatten AB, Svenska Institutet för Standarder (SIS), Kretslopp och Vatten

Finansiärer

Naturvårdsverket

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

6.Rent vatten och sanitet
11.Hållbara städer och samhällen
Helene Sörelius

Kontaktperson

Helene Sörelius

Projektledare

+46 10 516 63 35

Läs mer om Helene

Kontakta Helene
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.