Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Klassificering och riskbedömning av textil för materialåtervinning

Omställningen till en cirkulär ekonomi kräver att mycket av det material som idag ses som avfall istället används som en materialresurs. I detta projekt fokuserar vi på att undersöka kemikalieinnehåll i textila material för materialåtervinning baserat på fibertyp såväl som på produkttyp.

För ett effektivt utnyttjande av den materialresurs som textil för materialåtervinning utgör, är det av största vikt att ha kontroll på materialets sammansättning. Detta avseende fibersammansättning såväl som kemiskt innehåll.

I en cirkulär ekonomi är en giftfri textilråvara en förutsättning, vilket innebär att återvunnen textilfiber måste ligga under gällande gränsvärden för kemikalieinnehåll. Innehåll av skadliga ämnen över toleransgränsen kan, beroende på återvinningsteknik, sätta restriktioner på tillämpningen av återvunnet material och det är då av största vikt att detta är under god kontroll innan aktuell återvinningsprocess inleds. Innehåll av kemikalier kan också påverka bearbetningsprocesser, exempelvis vid olika typer av kemisk återvinning, därför är information avseende kemiskt innehåll av stor vikt även här.

Detta projekt handlar om att öka kunskapen om hur situationen faktiskt ser ut avseende kemiskt innehåll i textil för materialåtervinning. Projektet fokuserar också på att ta fram ett verktyg/modell för kategorisering/klassificering av textilt material ämnat för materialåtervinning. Detta specifikt avseende riskbedömning för kemikalieinnehåll samt de eventuella restriktioner detta sätter på användningsområde för återvunnet textilt material. Kategoriseringen av textilt material kopplas på detta sätt samman med ett antal olika analyspaket för bedömning av inkommande textilt material.

Slutrapporter

Analysresultat (pdf, 972.8 kB)

Sammanfattning

Projektnamn

Klassificering av textil

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare och expertis inom kemikalieanalys och återvinningsmetoder

Projektstart

Varaktighet

2 år

Total budget

2 195 000

Partner

Innovatum, Kemikaliegruppen, Naturskyddsföreningen, Vänersborgs kommun, Göteborgs Stad, Renova, Avfall Sverige, Myrorna, TEXAID, SIS Swedish Standard Institute, Naturvårdsverket

Finansiärer

Vinnova

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
Lisa Schwarz Bour

Kontaktperson

Lisa Schwarz Bour

Enhetschef

+46 10 228 48 07

Läs mer om Lisa

Kontakta Lisa
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat