Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Kickstart Go Sydöstra Norrland

Fiber Optic Valley, RISE och FindIT erbjuder upp till 65 timmar digitaliseringscoachning till industriföretag och industrinära tjänsteföretag i primärt Gävleborgs län. Coachningen anpassas utifrån vad företagen har för behov och vilka förändringar de står inför. Projektet avslutades 31 dec 2019.

Coachningen ska fungera som stöd för industriföretag och industrinära företag att skapa förbättringar och affärsmöjligheter med hjälp av digitalisering. Företagen kan till exempel få coachning inom ett antal eller flera av dessa delar:

  • Inventering av nuläge / mognad
  • Kompetensinventering
  • Genomgång av företagets egna tankar på området
  • Omvärldsbevakning och inventering av liknande redan genomförda projekt
  • Finns effekter att uppnå i anslutning till föreslaget behov
  • Vilket data kan ge effekt och hur ska det kompletteras, korreleras och visualiseras
  • Hur kan vi interagera mer direkt med våra kunders- och leverantörers system

Coachning för digitalisering kommer inom ramen för detta projekt erbjudas till 35 företag (SME). Omfattningen per coachning är utifrån behov men är begränsad om upp till 65 timmar per företag under en period av som längst 6 månader.

Kickstart Go som en del i Digitaliseringslyftet

Digitaliseringslyftet är ett initiativ från Tillväxtverket med fokus på industriföretag och industrinära tjänsteföretag, satsningen är en del av regeringens nyindustrialiseringsstrategi Smart industri. Under 2017-2019 är tanken att fler än 300 små och medelstora industriföretag i hela landet ska erbjudas coachning för att öka användandet av digital teknik.


Sammanfattning

Projektnamn

Kickstart Go

Status

Avslutat

Region

Region Gävleborg

RISE roll i projektet

Partner

Projektstart

Varaktighet

2,5 år

Partner

Fiber Optic Valley, FindIT solutions

Finansiärer

Tillväxtverket

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Anna Gustavsson

Kontaktperson

Anna Gustavsson

Affärsutvecklare

+46 10 228 40 88
anna.gustavsson@ri.se

Läs mer om Anna