Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Nanopartiklar av lipider -kubosomer
Foto: Lukas Boge

Kan nanopartiklar döda bakterier?

I takt med att många bakterier som orsakar infektioner har utvecklat stark motståndskraft mot tillgängliga antibiotika ökar behovet av nya innovativa behandlingsformer. I ett delprojekt inom FORMAMP laddades antimikrobiella peptider in i nanopartiklar av lipider (fett) för att effektivt skydda och leverera dessa känsliga biologiska molekyler.

Syfte och mål

I detta projekt undersöktes ifall antimikrobiella peptider kunde skyddas och levereras i nanopartiklar tillverkade av polära lipider. 

Utmaning

I takt med att vi under flera decennier exponerat bakterier för icke-dödliga doser antibiotika, avsiktligt eller ej, så har de under årens lopp utvecklat en stark motståndskraft (resistens) mot dessa läkemedelsmolekyler.  Behovet av att framställa nya och effektiva antibakteriella läkemedel är således stort och kommer med största sannolikhet att öka i framtiden.

Lösning

Partiklarnas bakteriedödande förmåga undersöktes grundligt i olika in vitro och ex vivo modeller, och hur de tar död på bakterierna har också utretts. Det visade sig att beroende på vilken antimikrobiell peptid och vilken nanostruktur på partiklarna som användes, påverkades deras bakteriedödande förmåga drastiskt. Partiklar av kubisk nanostruktur (”kubosomer”) var mest förddelaktiga att använda sig av. De kunde både skydda en antimikrobiell peptid som är känslig mot enzymatisk nedbrytning (LL-37) och samtidigt uppvisa bra bakteriedödande förmåga.

Effekt

Ett nytt läkemedelsleveranssytem utvecklades för antimikrobiella peptider, bestående av nanopartiklar, som skyddade dem mot enzymatisk nedbrytning vilket ledde till att de effektivare dödade bakterier.

Sammanfattning

Projektnamn

FORMAMP

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektdeltagare och koordinator

Projektstart

Varaktighet

5 år

Partner

RISE, Lunds Universitet, Uppsala Universitet, ProMore Pharma, Adenium Biotech, University of Angers, Polypeptide Laboratories, Chalmers Tekniska Högskola

Finansiärer

European Commission, RISE

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
Ulla Elofsson

Kontaktperson

Ulla Elofsson

Assoc. Professor

+46 10 516 60 40

Läs mer om Ulla

Kontakta Ulla
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.