Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Kan fjärrvärme spela en större roll på elmarknaderna?

Projektet ska analysera tekniska och ekonomiska möjligheter för fjärrvärmebolag att stärka kopplingen med elsystemet genom att delta i flera elmarknader. Detta kan möjliggöra ett bättre utnyttjande av befintliga anläggningar och stärka kraftvärmens roll i framtidens energisystem.

Rya Kraftvärmeverk. Foto: Göteborg Energi

Sverige står inför en stor energiomställning, med målet om 100 procent förnybar elproduktion till 2040. Elektrifiering av industrier och transporter spelar en viktig roll för att nå klimatmålen och fjärrvärme har stor potential att bidra till omställningen. De europeiska, nordiska och svenska elmarknaderna står också inför stora förändringar de kommande åren som ett resultat av omställningen. Fjärrvärmebolagen behöver bättre förstå nuvarande och framtida elmarknader, vilka incitament som finns för att driva investeringar som kopplar samman fjärrvärme- och elsystem och vilken lönsamhet som kan genereras genom att delta i elmarknaderna och marknader för stödtjänster till kraftsystemet.

Undersöker hur fjärrvärmebolag kan delta i elmarknader

Det övergripande målet för projektet är att undersöka vilken roll fjärrvärmesystem kan spela på el- och stödtjänstmarknaderna. Projektet ska undersöka vilka marknader som kan vara relevanta för fjärrvärmebolag att delta i, hur bolagen kan driva sina produktions- och värmelagringsanläggningar för att delta på marknaderna, vilka intäkter som kan genereras och om det kommer att vara lönsamt för fjärrvärmebolagen att investera i teknologi för att koppla samman fjärrvärme- och elsystem.

Tar fram metoder och stöd

Projektet ska utveckla metoder och stöd för fjärrvärmebolagens beslutsprocesser när det gäller investeringar, planering och drift och studera effekten av investeringar i att koppla samman fjärrvärme- och elsystem. Projektet ska också inventera olika investeringsalternativ för att koppla samman systemen, till exempel biobaserade kraftvärmeverk, biogasturbiner och värmepumpar. Resultaten kan användas av fjärrvärmebolagen för att analysera lönsamheten av att delta i el- och stödtjänstmarknaderna.

Rapporter

Sammanfattning

Projektnamn

SeCoHeat

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2023-07-31

Total budget

1,6 MSEK

Partner

Göteborg Energi, Vattenfall

Finansiärer

Göteborg Energi

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
13.Bekämpa klimatförändringarna
Camille Hamon

Kontaktperson

Camille Hamon

Forskare

+46 10 516 67 94

Läs mer om Camille

Kontakta Camille
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.