Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Plastavfall

Källsortering av plastavfall inom tillverkningsindustrin

Idag uppstår betydande mängder plastavfall från den svenska tillverkningsindustrin som inte källsorteras för materialåtervinning. Istället hamnar det i brännbara avfallsfraktioner som går till energiåtervinning. Det innebär ett betydande resursslöseri.

Även om stora mängder plastavfall uppkommer från tillverkningsindustrin har de allra flesta initiativ kring en mer resurseffektiv hantering av plastavfall fokuserat på det plastavfall som uppkommit i samband med konsumtion. 

Syftet med detta projekt (Hinder och möjligheter för att öka källsortering av plastavfall från tillverkningsindustrin) har varit att identifiera och utvärdera hindren för ökad källsortering av plast i svensk tillverkningsindustri och ge förslag för hur källsorteringen av plastavfall kan öka var mål för projektet. 

Genomförde en enkät

Projektresultaten baserades på en enkät till företag som kompletterades med intervjuer med avfalls- och återvinningsaktörer. En tydlig slutsats är att det finns stor potential att öka källsorteringen och därmed återvinningen. Drygt var tionde företag har idag inte någon källsortering av uppkommet plastavfall fast det uppkommer plastavfall i deras produktion. 

De industriföretag som källsorterar plastavfallet har däremot en hög grad av källsortering där mindre mängder av plastavfallet går till förbränning. Både för plastemballage och produktionsspill sorterar fyra av fem företag ut omkring 70 procent av plasten. Dock är nivån lägre för övrigt processmaterial.  

Enkäten är inte heltäckande men visar att de viktigaste hindren mot en ökad källsortering är förekomsten av föroreningar, den komplexa materialsammansättningen och att tillverkande företag inte kan säkerställa en tillräckligt hög kvalité på det källsorterade materialet. 

Rekommendationer 

Sammanfattningsvis rekommenderar projektet ett antal åtgärder för ökad källsortering och återvinning av plastavfall i tillverkningsindustrin: 

  • Använd konventionella varutransporter för returlogistik av uppkommet plastavfall i större uträckning.
  • Öka samverkan mellan avfalls- och återvinningsaktörer vid insamling av plastavfall.
  • Öka samverkan mellan aktörer i värdekedjan. 
  • Nyttja möjligheterna med kemisk återvinning av plastavfall. 
  • Minska antalet plasttyper för förpackningar och processmaterial.
  • Informationsinsatser för personalen i produktionen.
  • Mål - som följs upp - för företagets avfallshantering. 

Sammanfattning

Projektnamn

Plastavfall i industrin

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Utförare

Projektstart

Varaktighet

4 månader

Total budget

1 070 000 SEK

Finansiärer

Naturvårdsverket

Projektmedlemmar

Läs slutrapporten på DIVA-portalen

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion

Kontaktperson

Carl Jensen

Projektledare

Läs mer om Carl

Kontakta Carl

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.