Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
IoT inom iVo
Foto: Cristian Newman

Internet of Things för ökad trygghet och självständighet för äldre

Projektet ‘Internet of Things inom Vård och Omsorg’ syftar till att undersöka och testa nya lösningar kopplade till IoT-enheter i äldres hem. Målet med projektet är att med en öppen tjänsteplattform bidra till att använda resurser inom omsorgen på ett mer effektivt sätt för att skapa ett mer hållbart, tryggt och självständigt liv för våra äldre.

Syftet med projektet Internet of Things inom Vård och Omsorg (IVo) är att finna nya tjänster och möjligheter inom hur IoT kan användas för att förenkla vardagen och skapa en större trygghet för äldre. Genom att sammankoppla IoT-enheter med en öppen teknikplattform kan projektet genom fallstudier skapa ett utbud av tjänster som bidrar till att öka tryggheten och självständigheten för äldre.

 Den demografiska utvecklingen i Sverige visar på ett ökat antal äldre som ökar vård- och omsorgsbehovet i våra kommuner. Långa avstånd på glesbygden bidrar också till utmaningar kring vård och omsorg för äldre. För att vi ska kunna upprätthålla samma kvalitet och trygghet för äldre krävs det nya innovationer och lösningar inom hemtjänsten.

 Projektet ämnar möjliggöra en unik situation genom att koppla ihop olika tekniska system och IoT-enheter över organisatoriska gränser. Data från den äldres boende används som input för att identifiera boendemönster (t.ex. tidpunkt för när kaffebryggaren normalt slås så, vatten spolas och rörelse detekteras). Information samt alltför stora avvikelser från boendemönster meddelas till anhörig eller kommunal vård och omsorg. RISE Interactive och RISE Acreo samverkar med andra projektparter kring den öppna teknikplattformen samt utveckling och användartestning av tjänsterna.

 Genom den IoT-drivna teknikplattformen kan hemtjänstinsatser sättas in när det behövs, och inte bara schemalagt. Det sparar restid och resurser när allt står rätt till och ger äldre som vill och kan möjlighet att tryggt bo hemma längre.

Sammanfattning

Projektnamn

IoT inom Vård och Omsorg (IVo)

Status

Pågående

Region

Region Norrbotten, Region Uppsala, Region Västernorrland

RISE roll i projektet

Deltagare

Projektstart

Varaktighet

2017-09-01 - 2020-06-30

Total budget

20MSEK

Partner

Skellefteå Kommun, Uppsala Kommun, Kiruna Kommun, Luleå Tekniska Universitet, Uppsala Universitet, Umeå Universitet, BI Nordic, Alleato, Ductus Consulting, Metry, Mevia, Skebo , Skellefteå Kraft

Finansiärer

IoT Sverige

Koordinator

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande