Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Innovativa metoder för diagnostisering av neurodegenerativa sjukdomar

NeuroMET syftar till att utveckla minimala och icke-invasiva metoder som potentiellt kan användas för tidig diagnostisering av neurodegenerativa sjukdomar. Verktygen och protokollen som utvecklas kommer att vara redo för implementering i partnernas sjukhuslaboratorier, vilket leder till förbättrad diagnostisering och övervakning av sjukdomsprogress

Syfte och mål
NeuroMET syftar till att utveckla minimala och icke-kostsamma metoder som potentiellt kan användas för tidig diagnostisering av neurodegenerativa sjukdomar

Utmaning
Med den ökande åldrande befolkningen är neurodegeneration en obotlig försämringsprocess, en växande medicinsk och ekonomisk utmaning. För tillfället finns inga minimala och icke-invasiva verktyg för diagnostisering eller övervakning av sjukdomsprogress.

Lösning
Projektet bidrar till att adressera problematiken genom att utforska innovativa tekniker för tidig diagnostisering och övervakning, baserade på icke-invasiv magnetkameraundersökning, och förbättrade kliniska bedömningsprotokoll med fokus på försämrad kognitiv förmåga.

Effekt
Genom att arbeta direkt med kliniker kommer de verktyg och protokoll som utvecklas bli färdiga för implementering i parter sjukhuslaboratorier, vilket leder till förbättrad diagnostisering och övervakning av sjukdomsprogress.

Sammanfattning

Projektnamn

NeuroMet

Status

Pågående

RISE roll i projektet

WP-ledare Personrapporterade utfallsmått

Projektstart

Varaktighet

Juni 2016-juni 2019

Total budget

4 M€

Partner

LGC (UK), INRIM (Italy) LNE (France), PTB (Germany), Charité (Germany), CHRU Mpt (France), UCL (UK), UEA (UK)

Finansiärer

EMPIR, Horisont2020

Projektets webbplats

Koordinator

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande