Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Innovationer för mark, mat och miljö

Denna förstudie ska utreda förutsättningarna för Uppsala att utveckla en innovationsplattform där företagsfrämjare, akademi, näringsliv och offentlig verksamhet möts för att tillsammans utveckla livsmedelskedjans innovationskapacitet.

Livsmedelsindustrin är Sveriges tredje största industri och har potential att bli en innovativ tillväxtmotor som både genererar jobb och bidrar till en hållbar omställning. Den här förstudien ska utreda förutsättningarna för Uppsala att utveckla en innovationsplattform där företagsfrämjare, akademi, näringsliv och offentlig verksamhet möts för att tillsammans utveckla livsmedelskedjans innovationskapacitet.

Förstudien leds av forskningsinstitutet RISE avdelning för jordbruk och livsmedel i samarbete med SLU och SLU Holding och genomförs med fokus på de gröna näringarna och hållbar livsmedelsförsörjning samt företag i tech-branschen som vill närma sig de gröna näringarna.

Förstudien är indelad i fyra arbetspaket (AP) som ska:

  1. Dra lärdom av hur framgångsrika testbäddar inom andra branscher har skalats upp för att förbättra datatillgängligheten för SMF som vill utveckla nya produkter och tjänster och utreda hur detta kan tillämpas på befintliga testmiljöer inom livsmedelskedjan, som exempelvis Testbädd Digitaliserat jordbruk hos RISE och GigaCow hos SLU
  2. Undersöka utvecklingsbehov m.h.a digitalisering hos offentlig verksamhet i livsmedelskedjan för ökad effektivitet och innovation i branschen
  3. Undersöka SMFs behov; inom gröna näringar av digital kompetens, inom tech samt andra relevanta branscher av tillgång till data från eller för gröna näringar, och potential för innovation för en digital och grön omställning kopplad till dessa behov
  4. Identifiera effektiva samverkansformer inom det regionala innovationsstödssystemet för att bättre dra nytta av befintliga testmiljöer och möta näringslivets och offentliga verksamheters behov för att nå en digital och grön omställning.

Målgruppen offentliga verksamheter består av Livsmedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), som stöder denna förstudie. Länsstyrelsen är också en målgrupp för projektet. RISE samarbetar nära Jordbruksverket i ett annat projekt som undersöker hur data kan delas på ett säkert och legalt sätt (Dataverkstad för jordbruk och livsmedel) där synergieffekter kan uppnås för berörda myndigheter i denna förstudie. Målgruppen SMF är dels företag verksamma inom de gröna näringarna (exklusive primärproducenter), dels leverantörer av utrustning, material och system för de gröna näringarna samt tech-företag som idag inte riktar sig mot de gröna näringarna, men som har potential att göra det.

Sammanfattning

Projektnamn

Innovationer för mark, mat och miljö

Status

Avslutat

Region

Region Uppsala

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

Under 2022 - sedan söks ett fullskaligt projekt

Total budget

800 000 SEK

Partner

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), SLU Holding

Finansiärer

Europeiska regionalfonden, Region Uppsala, RISE

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

2.Ingen hunger
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
15.Ekosystem och biologisk mångfald
Anna Rydberg

Kontaktperson

Anna Rydberg

Senior forskare

+46 10 516 69 55

Läs mer om Anna

Kontakta Anna
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Louise Gårdenborg

Kontaktperson

Louise Gårdenborg

Projektledare

+46 73 093 44 16

Läs mer om Louise

Kontakta Louise
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.