Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Innovation test bed for development and production of nanomaterials

LEE-BED samlar världsledande europeiska forsknings- och teknikorganisationer (FTOs) och industrin för att skapa en Öppen Innovations TestBädd (OITB) med inriktning på nanomaterial och inbyggd elektronik.

Konceptet

LEE BED är en öppen testbädd för utveckling och produktion av nanomaterial för inbyggd elektronik. LEE BED för samman världsledande forskningsinstitut inom tryckt elektronik för att skapa en miljö dit intressenter av tryckt elektronik kan vända sig för utvärdering av tryckt elektronik för deras applikation. I testbädden får du tillgång till en teknologisk, ekonomisk, säkerhetsbedömning samt toppmoderna anläggningar inom produktion av nanomaterial, bläckformulering och digital tillverkning.


Koncept LEE BED

I den schematiska bilden ovan visas det övergripande konceptet med testbädden. Via den gemensamma inträdespunkten får intressenterna en teknologisk-, ekonomisk- och säkerhets-bedömning med att införa nanomaterial in i deras produkter. Vid en positiv bedömning erbjuds intressenterna en möjlighet att genomföra pilotprojekt i fas II. Framgångsrika pilotprojekt genomgår fas III där kunskapsöverföring, IPR-diskussioner och affärsplan slutförs.

RISE har två huvuduppgifter i projektet.

  • Uppgradering av pilotproduktion av bläckformuleringar för inkjet baserat på nanomaterial.
  • Uppgradering av inkjet pilotproduktion

Partner

LEE BED består av både slutanvändare och forskningsinstitut från olika delar av EU. Forskningsinstituten täcker områden som produktion av nanopartiklar, bläckformuleringar, tryckprocesser, karakterisering till marknadsanalyser och livscykelanalyser.


Sammanfattning

Projektnamn

LEE BED

Status

Pågående

Region

Region Östergötland

RISE roll i projektet

Uppgradering av pilotproduktion och utveckling av bläck för inkjet

Projektstart

Varaktighet

2022-12-31

Finansiärer

Horizon 2020

Projektets webbplats

Koordinator

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

17.Genomförande och globalt partnerskap
David Nilsson

Kontaktperson

David Nilsson

Forskare

+46 10 228 42 06
david.nilsson@ri.se

Läs mer om David