Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Inkapslad biocidcocktail för minimal giftpåverkan

Vår miljö är förorenad av många olika kemikalier. En betydande utsläppskälla är det omåttliga och okontrollerade biocidläckaget från antimikrobiella och påväxthindrande produkter. Därför behövs en hållbar och påväxthindrande teknologi som avsevärt minskar spridningen av biocider till miljön.

Både allmänheten och myndigheter är numera väl medvetna om att giftiga kemikalier utgör ett stort hot mot vår hälsa och miljö. På senare tid har en särskild oro väckts kring hur giftiga kemikalier kan samverka och tillsammans utgöra ett gemensamt större hot. Detta brukar kallas synergi. Biocider är särskilt intressanta eftersom de är designade att vara giftiga mot organismer.

Ett stort problem med dagens biocidprodukter är att valet av biocid inte är optimerat och att biociden läcker ut för fort. Denna breda produktkategori omfattar allt från antibakteriella kläder och hygienprodukter till fiskenät och båtbottenfärger. För att kompensera för att den antibakteriella effekten inte ska avta alltför snabbt överdoseras ofta produkten med biocid. Detta leder till att ett omotiverat överskott läcker ut i miljön.

Mål

Ett av projektets delmål är att undersöka kombinationseffekter hos två vanliga klasser av biocider som har stor potential att uppvisa synergism.

Projektet kommer dessutom att använda ovan resultat för att utveckla ett hållbart påväxthindrande/antimikrobiellt fibermaterial. Teknologin baseras på två hörnpelare:

  1. Kontrollerad och långsam frisättning av biocid från mikrokapslar
  2. Optimerade synergistiska biocidkombinationer.

Tanken är att biociderna agerar synergistiskt vid produktens yta men att den synergistiska effekten försvinner vid utspädning längre bort från produktytan. Påverkan på icke-målorganismer i miljön kommer därför att vara försumbar till skillnad från påväxtorganismer nära produktens yta.

Projektdeltagare

Chalmers tekniska högskola Lars Nordstierna

Göteborgs universitet Thomas Backhaus  och Åsa Arrhenius

Sammanfattning

Projektnamn

SynCap

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektkoordinator, forskningsutövare

Projektstart

Varaktighet

4 år

Partner

Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, RISE

Finansiärer

FORMAS

Koordinator

Projektmedlemmar

Markus Andersson Trojer

Kontaktperson

Markus Andersson Trojer

Forskare

Läs mer om Markus

Kontakta Markus
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.