Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Trähus tak stomme

InFutUReWood - Innovativt byggande för återanvändning av träbyggkomponenter

InFutUReWood är ett europeiskt projekt med 22 partner från universitet och industri från Finland, Irland, Tyskland, Slovenien, Spanien, Storbritannien, och Sverige. Projektet syftar till att svara på frågan: "Hur ska vi bygga trähus idag för att kunna cirkulera dem i framtiden?"

Syfte och mål

Målet är att utforma träbyggnader och träbaserade byggprodukter med hänsyn till återanvändning. 

Genom att utarbeta metoder för att säkerställa framtida cirkulering av träprodukter med beaktande av hela livscykeln ska projektet stödja trähusindustrins omställning  i hela byggkedjan: design, konstruktion, demontering och återanvändning.

Förväntade effekter och resultat

Effekterna täcker flera områden från omedelbara tekniska lösningar, processlösningar, utbildning och yrkesutbildning för yrkesverksamma till förändring i nationell och internationell politik.

Resultatet kommer att sträcka sig från materiella saker, som till exempel publikationer och nya produkter, till mindre konkreta kunskaper och kulturella förändringar, som till exempel vad som gör ett material värt att cirkulera och vilka åtgärder som kan oavsiktligt orsaka problem i ett annat skede.

Byggindustrin kommer att minska deras miljöpåverkan och antal höghus i trä kommer att öka.

Sammanfattning

Projektnamn

InFutUReWood

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

3 år

Partner

TMF Trä- och möbelföretagen, Derome Hus, Svenskt Trä, Isotimber, Tekniska verken i Kiruna

Finansiärer

Vinnova, Energimyndigheten, Formas

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
Karin Sandberg

Kontaktperson

Karin Sandberg

Senior Forskare

+46 10 516 62 41

Läs mer om Karin

Kontakta Karin
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.