Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Hur kan vi minska antalet döda och skadade i bostadsbränder?

I Sverige omkommer ca 90 personer varje år i bostadsbränder. Trots omfattande insatser såsom brandvarnare har antalet omkomna i bostadsbränder knappt minskat de senaste 20 åren. Varför är det så? Vad kan göras för att minska antalet döda och skadade?

Syfte och mål

Baserat på analys av bostadsbränders och dödsbränders fysiska bestämningsfaktorer ges förslag på åtgärder för att minska antalet döda allvarligt skadade i bostadsbränder.

Utmaning

Trots omfattande insatser såsom brandvarnare har antalet omkomna i bostadsbränder knappt minskat de senaste 20 åren. Varför är det så?

Lösning

Det finns ingen universallösning. De åtgärder som föreslås är olika för olika grupper, men det finns även en del generella åtgärder som kan införas, till exempel åtgärder och information för att öka användningen av brandvarnare, spisvakter och boendesprinkler samt högre brandsäkerhetskrav på lös inredning, konsumentprodukter och cigaretter. Det är ofta faktorer nära människan som är avgörande. Brandcellsindelningen fyller sin funktion, men de som omkommer befinner sig i startbrandcellen och ofta i startrummet eller rent av startobjektet - det är här insatserna behövs.

Effekt

Minskat antal döda och skadade i bostadsbränder.


Sammanfattning

Projektnamn

Bostadsbrand

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

20181031

Total budget

9950000

Partner

Brandteknik LTH, Brandteknik LTH

Finansiärer

MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Projektets webbplats

Evenemang