Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Fältprov HTC

HTC Småskalig förbränning

Projektet "Korrosion av högtemperaturmaterial i brännare och pannor för småskalig eldning av biobränsle för uppvärmning" syftar till att undersöka högtemperaturmaterial (både befintliga och nya material) och högtemperaturkorrosionsmekanismer i saltrika, korrosiva miljöer i småpannor.

Projektets övergripande mål är att ta fram praktiskt orienterad kunskap om korrosionsförloppen i små och medelstora anläggningar som huvudsakligen eldas med pelletsbaserade biobränslen. Avsikten är att minimera problem som leder till driftstörningar och att kunna öka livslängden för kritiska komponenter.

Vi genomför både laboratorieförsök och fältprovning i anläggningar under verkliga betingelser. Vi undersöker både nya legeringar och befintliga material i korrosiva miljöer med aska.


Sammanfattning

Projektnamn

HTC Småskalig förbränning

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledning och forskningsutförare

Projektstart

Varaktighet

4 år

Total budget

1 160 000 kr

Partner

HTC vid Chalmers, Smålands stålgjuteri i Eksjö AB, Janfire AB, Nibe industrier AB, Kanthal AB

Finansiärer

Energimyndigheten, Chalmers tekniska högskola, Medlemsföretag

Projektmedlemmar

Carolina Pettersson

Kontaktperson

Carolina Pettersson

Forskare

Läs mer om Carolina

Kontakta Carolina

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.