Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Holistiskt angreppssätt för att förbättra IT-säkerhet hos fordon

IT-säkerhet blir allt viktigare för uppkopplade och autonoma fordon. Projektet tar fram integrationsfärdiga utvecklingsprocesser för IT-säkerhet som ligger i linje med befintliga utvecklingsprocesser för funktionssäkerhet, verifierings- och valideringsmetoder samt undersöker IT-säkerhetsmekanismer för fordonsdomänen.

Syfte och mål

• Förstå utmaningarna kring IT-säkerhet samt tillhörande operativa risker genom att angripa fordonsutvecklingsprocessen holistiskt

• Utveckla gemensamma riktlinjer och policyer kring IT-säkerhet för den svenska fordonsindustrin

• Utvärdera och anpassa befintliga relevanta IT-säkerhetstekniker från andra områden

• Utvärdera, utveckla och integrera processer för att säkerställa IT-säkerhet hos fordon

• Öka den svenska kapaciteten för forskning och innovation

• Utveckla internationellt samverkande konkurrenskraftiga forsknings- och innovationsmiljöer i Sverige

• Främja branschövergripande samarbete mellan industri och högskolor

Utmaning

IT-säkerhet blir allt viktigare för uppkopplade och autonoma fordon. Dock är IT-säkerhet fortfarande svår att hantera trots att den är direkt kopplad till andra viktiga attribut som kvalitet och funktionssäkerhet.

Lösning

Via ett holistiskt angreppssätt som säkerställer att IT-säkerhetskraven påverkar alla steg i fordonsutvecklingskedjan, utvecklar vi integrationsfärdiga utvecklingsprocesser som ligger i linje med befintliga utvecklingsprocesser för funktionssäkerhet, verifierings- och valideringsmetoder som adresserar IT-säkerhet, undersöker IT-säkerhetsmekanismer samt tar fram metoder för säker trådbunden och trådlös kommunikation.

Effekt

Projektet levererar publikationer på både vetenskapliga och industriella konferenser och kommer att resultera i processer, metoder, verktyg, modeller och riktlinjer för fordonsindustrin för att nå målet om "IT-säkerhet genom design".

Sammanfattning

Projektnamn

HoliSec

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Deltagare / arbetsledare

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

40 560 000 SEK

Partner

ArcCore, Assured, Chalmers, Volvo Car Corporation, RISE, Volvo AB

Finansiärer

Vinnova FFI

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Evenemang

Extern press

Peter Folkesson

Kontaktperson

Peter Folkesson

Teknologie doktor

+46 10 516 54 16

Läs mer om Peter

Kontakta Peter
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.