Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Waves4Power

Heldynamisk mellanspänningskablar för havsenergisystem

Huvudmålet med SEASNAKE-projektet är att göra en step-change i den övergripande lösning av ett mellanspänningskabelsystem, samtidigt som man säkerställer att den är mycket tillförlitliga och minskar riskerna för framtida havsenergianläggningar.

Kabeldissikering

Projektmålen med Seasnake är att:
• För att öka WEC-systemens ekonomiska förutsättningar genom att minska energikostnaden (LCOE) med minst 20%
• För att bevisa att 95% tillgänglighet kan uppnås med en förbättrad design för tillförlitlighet, underhåll och överlevnad av alla kabel-subsystem, validerade i en relevant miljö, och når TRL7
• Minska riskerna och optimera offshore operationer
• Demonstration av dynamiska kabellösningar
• Minimera miljöpåverkan och ta fram miljövänliga anti-fouling lösningar
För att förstå utmaningar och optimera komponenter krävs mer offshore-tester och numerisk modellering av laster. Genom etablerade metoder förbereds en senare certifiering av lösningar. Ett framgångsrikt projekt stärker den maritima sektorn i Europa och skapar innovativa lösningar som kan användas i applikationer.

Sammanfattning

Projektnamn

Seasnake

Status

Pågående

Region

Region Dalarna, Region Stockholm, Västra Götalandsregionen, Utanför Sverige

RISE roll i projektet

Koordinator, havsbaserade mätningar, tillförlitlighetsanalyser, anti-fouling

Projektstart

Varaktighet

2 år

Total budget

5.5 MSEK

Partner

NKT Cables, Wavec, Chalmers TH, I-tech, Wave Venture, Waves4Power, CorpowerOcean, Oceanharvesting Technologies, IFSTTAR, MWA Coatings

Finansiärer

OceanERA-NET, Energimyndigheten

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
14.Hav och marina resurser