Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Hantering och återvinning av material med kolnanorör

Projektets fokus är slutligt omhändertagande och återvinning av plastkompositmaterial innehållande kolnanorör. Pyrolys kommer att utredas som potentiell metod för återvinning, förbränningsförsök görs för att säkerställa att det inte orsakar hälsofarliga partiklar.
Resultaten förväntas påverka hur dessa material omhändertas/återvinns i framtiden.

Syfte och mål

Fokus för projektet är att undersöka möjliga metoder för slutligt omhändertagande och återvinning av plastkompositmaterial som innehåller kolnanorör.

Utmaning

Nanoteknik möjliggör nya lösningar för att lösa dagens och morgondagens utmaningar inom flera områden - från medicin till materialvetenskap - och har stor potential att bidra till ett hållbart samhälle. Den ökande användningen av nanomaterial ställer nya krav på återvinning och omhändertagande av uttjänta produkter. Kolnanorör har likheter med asbest, vilket lett till oro för risker kopplade till hanteringen. Samtidigt finns också tydliga skillnader i tex förbränningsegenskaper, vilket gör att vi med rätt kunskap har god möjlighet att kunna hantera materialet på ett säkert sätt.

Lösning

En del av projektet kommer att studera pyrolys som metod för återvinning för att undersöka potentialen i detta behandlingsalternativ: hur kolnanorören påverkas av behandlingen, vilka avsättningsmöjligheter det finns för återvunnet material och potentiella risker vid hantering. Genom förbränningsförsök kommer projektet undersöka om detta kan vara en källa till hälsofarliga partiklar, och om så, hur denna risk kan minimeras. Baserat på erfarenheter och resultat från projektet, samt på en analys av alla steg i det slutliga omhändertagandet, kommer en riksinventering att göras.

Effekt

Kunskapen som generas förväntas ha stark bäring på hur vi framtiden omhändertar och återvinner dessa material. Projektresultaten bidrar till kunskap kring möjligheter för ökad återvinning och möjligheter för att kunna minska klimatpåverkan samt skapa en säker miljö för människor och miljö.

Sammanfattning

Projektnamn

CNT i uttjänta produkter

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2021-03-01

Partner

www.fortum.se, www.lu.se, www.swerea.se, www.sysav.se, www.avfallsverige.se

Finansiärer

www.vinnova.se/

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
Jenny Rissler

Kontaktperson

Jenny Rissler

Forskare

Läs mer om Jenny

Kontakta Jenny

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.