Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Byggarbetsplats

Hantering av vatten från byggprocess

Vid en byggprocess kan flera olika vattentyper uppstå som varierar i kvalitet och volym och som behöver omhändertas. Gemensamma riktlinjer inom branschen som beskriver vilken kvalitet och volym som kan förväntas av respektive vattentyp skapar förutsättningar för att hantera vattnet så hållbart som möjligt.

Inom detta projekt kommer vattentyper som kan uppstå i byggprocesser att identifieras och beskrivas med förväntad kvalitet och volym, samt de förutsättningar som kan påverka deras karaktär. Rekommendation kommer ges till nya riktlinjer, rutiner och kravställning för hantering av byggprocessvatten. Detta inkluderar exempelvis vilka underlag som ska tas fram och i vilket skede av en byggprocess det ska göras, hur uppföljning ska utföras samt vilken kravställningsmetodik som ska användas i vid upphandling av entreprenör. Detta kommer skapa förutsättningar för att skydda miljön och recipienter och tillika skapa tydliga förfrågningsunderlag vilket är en förutsättning för att uppskatta omfattningen av åtgärder och minska risken att tillägg uppkommer i efterhand. Genom samhällsekonomisk analys kommer ekonomiska kostnader balanseras mot samhälls- och miljönytta för att identifiera de åtgärderna med störst samhällsnytta till rimlig kostnad.

Projektet genomförs på ett sådant sätt att hela byggbranschen kan tillgodogöra resultaten.

Sammanfattning

Projektnamn

Hantering av vatten från byggprocess

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare och utförare

Projektstart

Varaktighet

Ca 3,5 år

Partner

Trafikverket

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

6.Rent vatten och sanitet
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
14.Hav och marina resurser
15.Ekosystem och biologisk mångfald
Josefine Klingberg

Kontaktperson

Josefine Klingberg

Projektledare

Läs mer om Josefine

Kontakta Josefine
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.