Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Handeln som säljkanal för svenska blåmusslor på livsmedels­marknaden

Projektet syftar till att öka konsumtionen av svenska blåmusslor i Sverige och därmed öka musslans andel av livsmedelsinköpen på den svenska marknaden. Vi kommer att utveckla en konsumentförpackning anpassad för den svenska dagligvaruhandeln samt undersöka vad som krävs för att våra svenska blåmusslor skall finnas tillgängliga varje dag, året om.

I Sverige konsumerar vi jämförelsevis lite musslor i jämförelse med andra europeiska länder. Den genomsnittlige europén äter 1,5 kg per person och år att jämföra med genomsnittliga svensken som endast äter 0,3 kg per person och år.

Intresset för blåmusslor har ökat de senaste åren men tyvärr har detta inte påverkat mängden musslor som konsumeras i Sverige i någon större skala. För att öka den svenska konsumtionen av musslor behövs insatser göras för att lyfta musslans positiva egenskaper som livsmedel samt göra dem tillgängliga för konsumenten på ett annat sätt än vad som görs idag.

En stor skillnad mellan Sverige och resten av Europa är var musslorna säljs samt hur de är förpackade. En mycket stor andel av musslorna i Europa säljs via dagligvaruhandeln i konsumentanpassade förpackningar och finns således tillgänglig för konsumenten i en mycket större utsträckning jämfört med Sverige. I Sverige säljs musslor främst via fiskbilar och i speciella fiskaffärer.


Logo Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Sammanfattning

Projektnamn

Nya svenska musselprodukter i Sverige

Status

Pågående

Område

Förpackning, Livsmedel

RISE roll i projektet

Projektdeltagare

Projektstart

Varaktighet

2 år

Partner

Orust Shellfish AB

Finansiärer

Europeiska fonden för landsbygdsutveckling

FN:s globala hållbarhetsmål

2.Ingen hunger
3.Hälsa och välbefinnande
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
14.Hav och marina resurser

Koordinator

Projektmedlemmar

Charlotta Löfström

Kontaktperson

Charlotta Löfström

Forskare

+46 10 516 67 30
charlotta.lofstrom@ri.se

Läs mer om Charlotta