Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Hälsorörelsen - för empowerment av individen

Livsstilsrelaterad kronisk sjukdom sprider sig i befolkningen och allt längre ner i åldrarna. För att bidra till att detta stoppas driver RISE projektet Hälsorörelsen där vi testar sociala utfallskontrakt för att förebygga diabetes typ 2 samt bygger upp tjänsten Hälsointegatorn för proaktivt hälsoarbete riktat till arbetsplatser och arbetstagare.

Syfte och mål

Hälsorörelsen syftar till att stödja individen till goda levnadsvanor och god hälsa. Projektet vill också påverka vårdsystemet att gå från reaktiv vård till proaktiv hälsa.

Utmaning

I dagens samhälle blir vi människor allt äldre men vi drabbas i större utsträckning oftare av livsstilsrelaterade sjukdomar. Belastningen på vården ökar och samtidigt kan 80% av kroniska sjukdomar såsom tidig hjärtsjukdom, stroke och diabetes typ 2 och 40% av all cancer förebyggas enligt WHO.

Lösning

Projektet har tagit fasta på möjligheten att förebygga kronisk sjukdom med hjälp av livsstilsinterventioner och jobbar på två kopplade lösningar. Det ena är att utveckla en tjänst, Hälsointegratorn (www.healthintegrator.eu), som via hälsoprofil, hälsocoach och en marknadsplats av hälsotjänster, stödjer individen till goda levnadsvanor. Kopplat till detta undersöks affärsmodeller och ersättningsmodeller kopplat till förebyggande hälsotjänster. Den andra delen handlar om att sätta upp ett socialt utfallskontrakt med Stockholms läns landsting som utfallsbetare och den troliga målgruppen individer med hög risk att utveckla diabetes typ 2.

Effekt

Hälsointegratorn förväntas knoppas av till en start-up som på sikt kommer att bidra till god hälsa genom spridning av sina tjänster. Om testet av sociala utfallskontrakt inom vården faller väl ut kan detta bli en modell för regioner och landsting att arbeta med förebyggande hälsoarbete med hjälp av externa resurser.

Sammanfattning

Projektnamn

Hälsorörelsen

Status

Avslutat

Region

Region Stockholm

RISE roll i projektet

Koordinator, projektledare

Projektstart

Varaktighet

2 år

Total budget

14 miljoner SEK

Partner

Stockholms läns landsting, Karolinska Institutet, Gymnastik och idrottshögskolan, IESE Business School of Barcelona, AQuAS, Semmelweis University, West Midlands Academic Health Science Network, City of Rotterdam, Det är ett europeiskt projekt med deltagande från Sverige, Spanien, UK, Nederländerna och Ungern.

Finansiärer

EIT Health

Projektets webbplats

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
Aslak Felin

Kontaktperson

Aslak Felin

Senior Projektledare

Läs mer om Aslak

Kontakta Aslak
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.