Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Halogenfri flamskydd för ABS

Projektet Halogenfria flamskyddsmedel för ABS, HFFR ABS, syftar till att minska användningen av giftiga och miljömässigt skadliga flamskyddsmedel i ABS-produkter genom systematisk utvärdering av hållbara flamskyddsmedel i ABS.

ABS är en relativ billig plast med höga volymer som används i en mängd olika applikationer som apparater, transport, rörledningar, elektriska och elektroniska komponenter, möbler etc. Den globala efterfrågan på ABS beräknas uppgå till nästan fyra miljoner ton per år. Många av dessa applikationer kräver brandskydd, eftersom ABS är ett mycket brandfarligt material. Traditionellt används halogenbaserade flamskyddsmedel för att förbättra ABS brandegenskaperna. Det har emellertid funnits oro över miljöpåverkan av halogenerade flamskyddsmedel i många år. De vanligaste flamskyddsmedel för ABS är kända för att vara mycket beständiga i miljön och ackumuleras i livsmedelskedjan, vilket förvärrar deras toxiska effekter.

Många halogenfria flamskyddande system har utvecklats de senaste årtionden som kan ge effektivt brandskydd för en mängd olika plaster. Men dessvärre finns i dagsläge inga effektiva halogenfria flamskydd för ABS tillgängliga på marknaden. Ett mindre antal vetenskapliga publikationer såväl som studier utförda på RISE indikerar att vissa kombinationer av fosforbaserade flamskyddsmedel med låg toxicitet kan ge effektivt brandskydd för ABS till låg kostnad. En mer systematisk utvärdering av påverkan av olika kombinationer av dessa flamskyddsmedel med varandra och med andra synergister (t.ex. nanopartiklar) på olika brandparametrar (rök, flamspridning, värmeutsläpp etc.) och på den mekaniska prestandan hos ABS krävs för en industriell implementering av giftfritt och hållbart brandskydd i ABS-produkter.

Detta projekt kommer att ge en översikt över påverkan av olika fosforbaserade flamskyddssystem (olika kombinationer av flamskyddsmedel och synergister) på ABS brännbarhet och mekaniska prestanda. I synnerhet studeras den horisontella och vertikala flamspridningen, värmeutveckling, rökproduktion, slaghållfasthet och dragegenskaper hos ABS med olika flamskyddssystem och kostnaden och miljöpåverkan för de olika systemen jämförs.

Sammanfattning

Projektnamn

HFFR ABS

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

5 månader

Total budget

700 kSEK

Finansiärer

Substitutionscentrum

Projektmedlemmar

Artikel om halogenfri flamskydd för ABS

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
14.Hav och marina resurser
15.Ekosystem och biologisk mångfald
Angelika Bachinger

Kontaktperson

Angelika Bachinger

Senior forskare

Läs mer om Angelika

Kontakta Angelika
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.