Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Blå innovation

Hållbart nyttjande av marina resurser för högvärdiga slutprodukter

Förberedande projekt för att utvärdera en effektiv bioraffinaderiprocess av skaldjurrester som i förlängningen kan breddas till annan marin biomassa och restströmmar från sjömat. Målet är att nyttja så mycket som möjligt av biomassan och omvandla restströmmar till högvärdiga produkter och därmed öka marina resursers samhällsnytta.

För att inte riskera tillgången på havets förnybara, men begränsade, resurser är det av yttersta vikt att dessa utnyttjas på ett effektivt och hållbart sätt. Avfall från skördad marin biomassa dumpas idag antingen direkt i havet, destrueras eller går till lågvärdiga produkter som foder eller biogas. Projektets syftar till att öka samhällsnyttan av marina resurser genom att nyttja så mycket som möjligt av biomassan och omvandla restströmmar till högvärdiga produkter. Nyckeln för att kunna ta tillvara och förädla dessa outnyttjade restströmmar är bioraffinaderiet.

Som fallstudie undersöks förädlingspotentialen hos räkskal med fokus på utvinning av högkvalitativt kitin, samtidigt som möjligheten att ta tillvara på övriga procesströmmar utreds. En effektiv bioraffinaderiprocess kommer att utvärderas, som i förlängningen kan breddas till annan marin biomassa och andra restströmmar. Av den utvunna kitinmassan kommer kitinfibrer framställas med efterföljande framtagning av textil anpassad för sårvårdsprodukter. Även potentialen för andra produkter kommer att utredas. Aktörer från näringsliv och offentlig verksamhet kommer att kopplas samman i nya värdekedjor och förädlingsprocessen kommer att analyseras i termer av hållbarhet, storskalighet och teknoekonomi. Visionen är att marina restströmmar om 5-10 år inte ses som avfall utan som värdefull råvara.

Sammanfattning

Projektnamn

Hållbart nyttjande av marina resurser

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Koordinator, forskningsaktör

Projektstart

Varaktighet

18 månader

Total budget

1.5 MSEK

Partner

Innovatum Science Park

Finansiärer

FORMAS

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
14.Hav och marina resurser
Hanna Ulmefors

Kontaktperson

Hanna Ulmefors

Forskare

+46 10 228 48 47

Läs mer om Hanna

Kontakta Hanna
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Markus Andersson Trojer

Kontaktperson

Markus Andersson Trojer

Forskare

Läs mer om Markus

Kontakta Markus
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.