Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Hållbara tekniker för utvinning av ingredienser ur sidoströmmar

Projektet utvecklade gröna extraktionstekniker för att utvinna antioxidanter och bioaktiva oljor från presskakor från bärindustrin. De erhållna extrakten stabiliserades sedan genom inkapsulering innan de användes som funktionell ingrediens i emulsionsbaserade eller torkade livsmedelsprodukter.

Syfte och mål

Utveckla tekniska lösningar igenom värdekedjan för att utvinna funktionella livsmedelsingredienser från bärpresskakor för design av livsmedelsprodukter med ökat mervärde. Målen för projektet var att utveckla i) gröna exktraktionstekniker med reducerat användande av organiska lösningsmedel, ii) stabilisering av extrakten genom inkapsulering (spray torkning och Particles from Gas Saturated Solution) samt praktisk tillämpning av extrakten i iii) emulsionsbaserade produkter samt iv) torkade produkter för ökat mervärde.

Utmaning

Frukt och bärindustrin genererar stora sidoströmmar (presskakor, skal, frön, etc.) som är rika på bioaktiva ämnen, både vattenlösliga antioxidanter och bioaktiva bärfröoljor. Trots sitt värdefulla innehåll blir idag stora delar av sidoströmmarna svinn som inte tas tillvara.

Lösning

Projektet genererade ny kunskap kring extraktion och stabilisering av funktionella bioaktiva ingredienser ifrån bärpresskakor samt praktiskt relevant kunskap kring hur extrakten kan tillämpas för att uppnå förlängd hållbarhet, önskvärd smak och förbättrad funktionalitet i emulsionsbaserade och torkade livsmedelsprodukter.

Effekt

Projektet bidrar till att stärka den svenska och europiska livsmedelsindustrin, i synnerhet bärföretag, juicetillverkare samt ingredienstillverkare.


Sammanfattning

Projektnamn

Sustainable&Healthy

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Koordinator och projektledare

Projektstart

Varaktighet

3 år

Partner

Warsaw University of Life Science, Poland, Technische Universität Berlin, Germany, Ruhr-Universität Bochum, Germany

Finansiärer

ERA-Net SUSFOOD1 via Forskningsrådet Formas

Koordinator

Lina Svanberg

Kontaktperson

Lina Svanberg

Enhetschef

Läs mer om Lina

Kontakta Lina

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.