Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Hållbara alternativ till hälsovådliga pläteringsprocesser

Projektet syftar till att utvärdera och införa hållbara och ekonomiska alternativ till hälsovådliga ytbeläggningsprocesser med krom och nickel, inom branscher som bilindustrin, möbelindustrin, elektronik, VVS, med flera.

I detta projekt utvärderas möjliga alternativ med avseende på tekniska prestanda, ekonomi, hälsa och miljöpåverkan. Utöver de tekniska resultaten kommer projektpartnerna att kunna utvärdera de alternativa processerna utifrån toxikologisk risk och ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Det förväntade resultatet av projektet är att minska hälso- och miljöeffekterna i samband med krom- och nickelbaserade ytprocesser och ersätta dem genom renare och miljövänliga processer för dekorativa och funktionella tillämpningar. De förväntade effekterna är att minska relaterade sjukdomar (exempelvis cancer och allergier) och minska påverkan på miljön genom att införa ersättningar för de giftiga och cancerframkallande krom- och nickel föreningarna.

Inom ramen för projektet kommer ett flertal aktiviteter att genomföras som:

  • Organisera workshops och arrangera individuella intervjuer med projektpartnerna för att identifiera deras specifika intressen, behov och möjliga lösningar
  • Litteraturstudier och teknisk övervakning för att identifiera alternativa lösningar både nationellt och internationellt och för att ersätta dagens ytbeläggningsprocesser som innehåller nickel och krom
  • Utvärdering av mest intressanta alternativa processer utifrån toxikologisk risk och ekonomisk och miljömässig hållbarhet

Sammanfattning

Projektnamn

SEVSTOPP

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

8 månader

Total budget

675 000 SEK

Finansiärer

Vinnova, Utmaningsdriven Innovation (UDI)

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

6.Rent vatten och sanitet
Karin Beaussant Törne

Kontaktperson

Karin Beaussant Törne

Forskare

Läs mer om Karin

Kontakta Karin
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.