Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

H2020 projekt SET4BIO

SET4BIO - Stöd för genomförandet av SET-Plan 8 för förnybara bränslen och bioenergi (SET-Plan = Strategic Energy Technology Plan, EU:s Strategiska Energiteknologiplan)

Bioenergi är idag den viktigaste källan till förnybar energi, och förväntas fortsatt spela en nyckelroll i omställningen av den europeiska energi- och transportsektorn. Som ett resultat av ett samarbete mellan flera divisioner och externa partners har RISE i mars 2020 fått uppdraget av Europeiska Kommissionen att koordinera förverkligandet av området Bioenergi och förnyelsebara drivmedel för hållbara transporter inom EU:s Strategiska Energiteknologiplan (SET-Plan).

SET4BIO koordineras av RISE och övriga partners i projektet är, VTT (Finland), FNR (Tyskland), SINTEF (Norge), CIRCE (Spanien) samt ETA Florence (Italien). EU har en ambition att gå före resten av världen inom området och SET4BIO omfattar allt från att ta fram en investerings-roadmap till aktivering av industriaktörer, realisering av innovationsidéer, KPI:er och övervakningssystem, underlag för policyarbete och informationsspridning. Projektet kommer också agera stödfunktion och kompetenscenter till EU-kommissionen.  SET4BIO pågår under tre års tid med en total budget på 1 Miljon Euro.

Resultat och strategiska rekommendationer kommer att spridas till en stor bred av experter, beslutsfattare, industriaktörer som är intresserade av att göra EU: s energi- och transportsektor fossilfritt.

Med tanke på den stora strategiska betydelsen och möjligheterna för sektorn för förnybara bränslen och bioenergi ser vi fram emot att hjälpa och främjar utvecklingen, säger Patrik Klintbom på RISE som är projektkoordinator för SET4BIO.

Twitter handle: @SET4BIO

Linkedin: @SET4BIO

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
Patrik Klintbom

Kontaktperson

Patrik Klintbom

Senior Researcher

Läs mer om Patrik

Kontakta Patrik
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.