Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
rapportomslag

Global Outlook Packaging 2020

Packaging 2020 är den första Global Outlook i en serie av framtidsinriktade rapporter inom området bioekonomi. Rapporten har kartlagt globala krafter och dess påverkan på förpackningsindustrin och framtidens förpackningar och bygger på en internationell konsumentundersökning.

Rapporten beskriver sju globala krafter och dess påverkan på förpackningsindustrin och framtidens förpackningar. Slutsatserna bygger på en undersökning som genomförts bland konsumenter i USA, Indien och Sverige.

Studien visar att den globala konsumenten styrs av produktens förpackning i sina köpbeteenden. Vi säger nej tack till produkter i plastförpackningar och får dåligt samvete av att slänga vattenflaskor i plast. Vi oroas över mängden förpackningar som samhället konsumerar och kan, när vi handlar online, tänka oss att få varan levererad i en enkel standardförpackning istället för en originalförpackning om det blir billigare.

Av de 1 500 tillfrågade personerna ser en klar majoritet stora problem med samhällets konsumtion av förpackningar. Framförallt i Indien finns en oro över förpackningens miljöpåverkan och hela 60 procent är till och med beredd att avstå från att köpa en specifik vara om förpackningen uppfattas som icke miljövänlig. Motsvarande siffra i Sverige är 20 procent. Plastförpackningar anses vara den största miljöboven bland amerikaner och indier, medan det är aluminiumförpackningen som svenskarna främst avstår från. Strängare kvalitetskontroller och striktare miljölagar efterfrågas och en klar majoritet av konsumenter i både Sverige, Indien och USA vill ha något eller mycket striktare miljölagar.

Om undersökningen

En kvantitativ undersökning gjordes i samarbete med Kairos Future i syfte att mäta allmänhetens attityder, känslor och beteenden gentemot de frågor som tas upp i rapporten. Undersökningen genomfördes under oktober 2012 med hjälp av accesspaneler med respondenter Indien, Sverige och USA. Antalet respondenter var 500 i respektive land och resultaten viktades för att öka representativiteten gällande kön och ålder. Eftersom undersökningen genomfördes m h a internetpaneler motsvarar de indiska svaren inte befolkningen som helhet utan snarare den indiska medelklassen, vilket också var avsikten med undersökningen.

Sammanfattning

Projektnamn

Outlook Packaging 2020

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

RISE finansierar och forskar.

Projektstart

Varaktighet

6 månader

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Fredrik Rosén

Kontaktperson

Fredrik Rosén

Head of Tech Transfer

Läs mer om Fredrik

Kontakta Fredrik
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.