Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
cellulosa naturens byggsten

Global Outlook A Cellulose-Based Society

Rapporten A Cellulose-Based Society har kartlagt människors attityder gentemot material som vi alla använder i vardagen och beskriver trender och drivkrafter som formar vägen mot en mer hållbar framtid. Det är den tredje Global Outlook i en serie av framtidsinriktade rapporter inom området bioekonomi.

CBS rapportomslag

Cellulosan är den vanligaste förekommande byggstenen i naturen. I en biobaserad och cirkulär ekonomi kommer material från skogen att vara en av hörnstenarna för en mer hållbar framtid. Utgångspunkten för ”A Cellulose-Based Society” är mänsklighetens långa förhållande till skogen. Det är en mångfacetterad gemensam historia som sträcker sig ända in i vår tid.

Med rapporten sätts fokus på förutsättningarna för en nödvändig samhällsomställning – från ett fossilbaserat och linjärt samhälle där produkter produceras, används och sedan kastas, till ett biobaserat och cirkulärt samhälle där ”skräp” så som vi tänker på det idag inte existerar, utan där allt material finner en ny användning efter att det tjänat sitt syfte.

A Cellulose-Based Society belyser förutsättningarna för en sådan omställning genom resultat från en omfattande internationell enkätstudie, trender som ramar in utvecklingen på viktiga områden, och framtidsscenarier som beskriver olika utfall baserade på en analys av avgörande osäkerheter. Rapporten har arbetats fram av ett projektteam från RISE i samarbete med Kairos Future.

Rapporten landar bland annat i insikten om att vi lever i en värld där förmågan att demonstrera idéer och koncept i verkligheten är vägen till en hållbar samhällsomställning.

– Konsumentundersökningen och trenderna pekar sammantaget på att de riktigt framgångsrika varumärkena och organisationerna kommer att vara de som har en förmåga att gå från ord till handling och faktiskt demonstrera banbrytande idéer och koncept i verkligheten för konsumenter. Då förändras inställningen till vad som är möjligt och eftersträvansvärt. Vi kallar det Demonstration Economy och insikten om detta är nyckeln till en hållbar samhällsomställning säger Marco Lucisano, RISE.

”A Cellulose-Based Society” (2016), den tredje Global Outlook i en serie av framtidsinriktade rapporter inom området bioekonomi. De två tidigare rapporterna har fokuserat på framtiden för förpackningar i ”Packaging 2020” (2013) och framtiden för papperstillverkning i ”Papermaking Towards the Future” (2014).

 

Internationell konsumentstudie

Sammanfattning

Projektnamn

A Cellulose-Based Society

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

RISE finansierar och forskar.

Projektstart

Varaktighet

18 månader

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
13.Bekämpa klimatförändringarna
Marco Lucisano

Kontaktperson

Marco Lucisano

Divisionschef Samhällsbyggnad

Läs mer om Marco

Kontakta Marco

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.