Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Vintervägar lastbil

Geostängslade BK4-fordon på tjälade vintervägar

Projektets syfte är att öka effektiviteten i transportsystemet i form av bättre utnyttjande av infrastrukturen i tid och rum för att ställa om till ett mer hållbart samhälle genom att tillåta BK4 fordon på tjälade vintervägar. Det handlar exempelvis om att tillgängliggöra ”genvägar” för transporterna som inte kan användas idag.

Vintervägar kallas de vägar som ligger under samlingsnamnet Vinterkungörelsen. Vinterkungörelsen (egentligen trafikföreskrifter på lokal nivå) innebär att vissa allmänna BK2- och BK3-vägar i norra Sverige får köras med bruttovikt motsvarande BK1 (64 ton) under tiden nov-mars. Bärighetsklass (BK) är den klassificering som används för att gradera vägars bärighet, dvs. hur tunga fordon som vägar får belastas med. Bestämmelserna behövs för att skydda vägarna från t.ex. förtida nedslitning eller för att förhindra olyckor. Allmänna vägar delas in i fyra bärighetsklasser med olika viktbegränsningar.

Detta projekt syftar till att utreda och testa om det är möjligt att genom förändringar i regelverket kunna tillåta transporter med en bruttovikt motsvarande BK4 (74 ton) på vissa tjälade vägar vintertid. Om samma lastbil tillåts att lasta mer skulle det innebära minskad miljöbelastning och ökad trafiksäkerhet. Det skulle också innebära sänkta kostnader för t.ex. virkesindustrin. Varför detta redan inte har införts har att göra med att en djupfryst vägkropp kan bära BK4-fordon, men en bros bärighet påverkas inte av vintervädret. Broar och regelefterlevnad (att köra så att bron inte skadas) är således den springande punkten.

Vår utgångspunkt är att det är möjligt att generellt tillåta tyngre trafik om påverkan till följd av ökad bruttovikt kompenseras genom att fordonets hastighet sänks till en låg hastighet över bron. Med hjälp av ny teknik och smarta fordon går det numera att kontrollera och följa upp vilken hastighet ett fordon har över en bro t.ex. genom geofencing, vilket i sin tur medför att väghållaren nu kan våga ta steget och ändra reglerna för tjälade vintervägar för att möjliggöra BK4.

Mer konkret vill vi i projektet åstadkomma ett säkert system för att tillåta BK4-fordon, som är möjligt att skala upp och därmed öka produktiviteten. Vi vill visa att det fungerar genom att köra en pilot under 3 månader vintern 22/23 och testa möjliga implementeringar i samarbete med virkes- och fordonsindustrin. Eftersom vår vision i förlängningen är ett förändrat regelverk vill vi även visa på hur ett framtida regelverk skulle kunna se ut och fungera inklusive ansvarsutkrävande för de förare som inte följer regelverket. Vi vill även påvisa vilka samhällsvinsterna blir av ett förändrat regelverk med hjälp av data från piloten för att stödja en hållbar utveckling.

Sammanfattning

Projektnamn

Tjälade vintervägar

Status

Avslutat

Region

Region Västerbotten

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

1 år

Total budget

1 560 000

Partner

Trafikverket, Sveaskog, Skogforsk, Scania, Volvo Lastvagnar AB, Sveriges Åkeriföretag

Finansiärer

Trafikverket

Projektmedlemmar

Kristina Andersson

Kontaktperson

Kristina Andersson

Senior Researcher/Legal expert

+46 73 089 52 16

Läs mer om Kristina

Kontakta Kristina
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Anna Eriksson

Kontaktperson

Anna Eriksson

Projektledare

+46 10 228 40 68

Läs mer om Anna

Kontakta Anna
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.