Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Projektbild

Genomförbarhetsstudie elvägspilot E22

Projektets övergripande mål är att bidra med kunskap för att elvägar för tung trafik skall kunna etableras i stor skala och på så sätt möjliggöra en omställning till ett fossilfritt och energieffektivt transportsystem närmast fritt från emissioner.

Initialt skulle projektet fokusera på elväg för väg E22 i Blekinge. Under projektets gång har arbetet istället utvidgats till ett nationell perspektiv, inklusive E22. Således är resultaten i hög grad intressanta för elvägar generellt.

Enligt Sveriges klimatmål ska transportsektorns CO2-utsläpp vara helt eliminerade 2045. Elektrifiering av tunga fordon har potential att vara central i utvecklingen. Idag pågår flera tester med olika tekniker och gemensamt för dessa är att försöka förstå vilka frågeställningar och problem en fullskalig implementering kan komma att stöta på.

Projektets mål är att skapa ett välgrundat och brett beslutsunderlag inför etablering av framtida storskalig utrullning av elvägar i Sverige. Man vill visa på hur en elvägsimplementering kan ske. Beslutsunderlaget kommer att omfatta ekonomiska, juridiska och skattemässiga aspekter. Det kommer också identifiera förutsättningar och barriärer, samt föreslå lösningar för att möjliggöra en snabb implementering av elvägar. Dessutom kommer man att se hur man kan utvärdera och verifiera samhällsnyttan. Arbetet kommer att innebära strukturerade litteraturstudier, modellering, intervjuer, enkäter, workshops och seminarier med inbjudna experter. Resultatet kommer att utvecklas i samverkan mellan forskningsaktörer och behovsägare, bidra till Trafikverkets Program för Elektrifiering samt nyttjas av aktörer inom elvägsområdet.

Projektet koordineras av NetPort Science Park och samverkanspartners är Netport Science Park, BTH & RISE. Projektet inkluderar externa experter från EY och Örebro Universitet, samt Sweco som extern utvärderare. Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) samt Region Blekinge.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Senaste nytt: projektet fortsätter!

Projektet har fått en fortsättning, där vi bland annat kommer att vidareutveckla simuleringsmodellen för interaktionseffekter mellan elvägar och infrastruktur för statisk laddning samt hur typ av transport påverkar nyttjandemönstret för olika typer av laddinfrastruktur. Vi kommer också att undersöka förutsättningarna för mindre åkerier att ställa om till eldrift samt vilka effekter det blir av att även inkludera personbilar i beräkningen. För att sprida våra resultat kommer vi publicera forskningsresultat i vetenskapliga tidningar samt publicera källkod.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Projektfinansiärer

Resultatkonferens

Den 15 november 2022 ägde projektets digitala externa resultatkonferens rum. Deltagare fick ta del av projektets intressanta forskningsresultat och insikter om elvägar och dess roll i elektrifieringen av tunga vägtransporter. Presentationerna adresserade såväl praktiska aspekter av elvägsimplementation, som intressent- och marknadsanalyser, systemstudier och framtidsscenarier för nationell utrullning av elvägar samt dess interaktionseffekter med batterielektriska lastbilar och annan laddinfrastruktur.

Inspelning av konferensen och talarnas presentationsmaterial finns att ta del av i efterhand nedan.

 

 

Presentationsmaterial från resultatkonferens

Sammanfattning

Projektnamn

GFS E22

Status

Avslutat

Region

Region Blekinge

RISE roll i projektet

Projektdeltagare

Projektstart

Varaktighet

Pågående

Total budget

11,8 MSEK (14,8 MSEK inkl. fortsättningsprojekt)

Partner

NetPort Science Park, Blekinge Tekniska Högskola, EY (extern expert), Örebro Universitet (extern expert), Sweco (extern utvärderare)

Finansiärer

Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Region Blekinge

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Evenemang

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
11.Hållbara städer och samhällen
Hampus Alfredsson

Kontaktperson

Hampus Alfredsson

Researcher

Läs mer om Hampus

Kontakta Hampus
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Maria-Angeliki Evliati

Projektledare

Läs mer om Maria-Angeliki

Kontakta Maria-Angeliki
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.