Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Kor på en av projektets pilotgårdar. Foto: Johanna Laakso
Foto: Johanna Laakso

Gemensamma riktlinjer för bedömning av växtnäringsinnehåll i stallgödsel

Totalt 9 länder samarbetar mot ett effektivare utnyttjande av stallgödsel för att minska näringsbelastningen på Östersjöregionen. Projektet drivs inom ramen för EU-programmet "Baltic Sea Region". RISE leder ett av arbetspaketen där gemensamma riktlinjer för provtagning och analys av stallgödsel ska tas fram.

Kor på bete
Foto: Johanna Laakso
Kor på en av projektets pilotgårdar. Foto: Johanna Laakso.

Östersjön är fortsatt hårt belastad av övergödning från jordbruket. Ett av problemen anses vara bristen på gemensamma riktlinjer och strategier för gödselhantering bland beslutsfattare, myndigheter, lantbrukare och rådgivare i Östersjöländerna. Därför ska det nu skapas en gemensam gödselstandard som också ska underlätta utvärdering på internationell nivå när det gäller olika länders åtaganden och åtgärder som är kopplade till t ex Helsingforskommissionens aktionsplan för Östersjön: HELCOM Baltic Sea Action Plan.

Totalt nio länder deltar i det tvååriga regionala EU-projektet, där målet är att skapa en bättre och mer hållbar användning av stallgödsel inom Östersjöregionen. Ryssland deltar för första gången i ett sådant här sammanhang. 

För att nå dit ska projektet bland annat ta fram gemensamma riktlinjer för provtagning och analys av stallgödsel från olika djurslag, liksom ett beräkningsverktyg för växtnäringsinnehåll i stallgödsel på gårdsnivå.

För lantbrukaren ska projektet ge praktiska råd för provtagning och analys av stallgödsel samt ökad kunskap om vattentillförsel i stall och lager.

Projektet Manure Standards leds av Naturresursinstitutet LUKE i Finland.  Från svensk sida deltar RISE och Jordbruksverket. RISE leder arbetet med att ta fram gemensamma riktlinjer för provtagning och analys av stallgödsel.  Jordbruksverket utvecklar beräkningsverktyg som programmet VERA, ett rådgivningsprogram som kan användas för att planera hur växtnäringen i stallgödsel kommer bäst till nytta i odlingen.

Sammanfattning

Projektnamn

Manure Standards

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Arbetspaketledare

Projektstart

Varaktighet

2019-12-31

Total budget

1 800 000 SEK

Partner

Jordbruksverket, Natural Resources Institute Finland (LUKE)

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

12.Hållbar konsumtion och produktion
15.Ekosystem och biologisk mångfald
Åsa Myrbeck

Kontaktperson

Åsa Myrbeck

Forskare

Läs mer om Åsa

Kontakta Åsa
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.