Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Gårdsbaserad produktion av fordonsgas med askfilterteknik (gruppbildningsstöd)

Projektet, som är avslutat, handlade om att sätta samman en invasionstrupp kopplat till framtida arbetet att produktifiera en ny teknik för småskalig uppgradering av biogas till fordonsgaskvalité. Tekniken benämns askfilter.

Just nu pågår ett nytt projekt (steg 2) kring detta, med syfte att utveckla ett system för gårdsbaserad produktion av fordonsgas med askfilterteknik - se "relaterat" nedan för att klicka dig vidare till det pågående projektet.

Askfilterteknik är en enkel teknik som har potential att vara kostnadseffektiv för produktion av fordonsgas i liten skala, t.ex. gårdsskala.Genom att uppgradera biogas får gasen ett högre värde jämfört med dagens normala avsättning i form av kraftvärmeproduktion. Biogas som fordonsbränsle leder till stor miljönytta genom att ersätta fossila drivmedel. Vidare bidrar småskalig produktion av fordonsgas till ökad energisäkerhet genom att drivmedelsproduktionen blir mer decentraliserad. För lantbrukaren innebär fordonsgasproduktionen en förädling av den biogas som produceras vilket leder till högre intäkter från gasen och ökad lönsamhet. Därtill kan lantbrukaren själv använda gasen för att driva egna fordon i form av gasbilar och gasdrivna traktorer.

I korthet kommer innovationen bidra med:
1) ökat värde för gårdsbaserad biogas vilket ger bättre lönsamhet för lantbrukaren,
2) egenproducerat drivmedel som lantbrukaren själv kan använda för att ersätta fossila drivmedel, t.ex. genom gasbilar och gasdrivna traktorer,
3) mindre utsläpp av växthusgaser och partiklar genom att biogas ersätter fossila drivmedel,
4) ökad decentraliserad nationell produktion av biobaserade drivmedel (viktigt för samhällets resiliens i form av livsmedelsförsörjning och energisäkerhet),
5) mer levande landsbygd genom att nya affärsmöjligheter skapas till följd av lokal produktion av fordonsbränsle (aktuellt system kommer att involvera flera lokala aktörer kring anläggningen).

En stor fördel med askfilter som uppgraderingsteknik är dess flexibilitet med avseende på skalbarhet. Det är en enkel konstruktion som kan byggas i olika skalor. Vill lantbrukaren endast producera fordongas för husbehov går det att ta fram system för detta och ett sådant system kan med fördel användas parallellt med existerande kraftvärmeproduktion. Askfilter kan även användas i större skala där all den gårdsbaserade biogasen omvandlas till fordonsgas och där hela eller huvuddelen av produkten säljs till extern kund. Även i detta fall kan systemet bestå av tankningsutrustning så att lantbrukaren själv kan använda en del av fordonsgasen internt.

Sammanfattning

Projektnamn

Fordonsgasproduktion med askfilterteknik

Status

Avslutat

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2019-06-30

Finansiärer

Jordbruksverket EIP, Innovationsgrupp

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
11.Hållbara städer och samhällen
13.Bekämpa klimatförändringarna
Johan Andersson

Kontaktperson

Johan Andersson

Forskare

Läs mer om Johan

Kontakta Johan
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.